14 juni 2021

En tidning på kristen grundDagenGalan

DagenGalan 2021

Lördag 20 november i Pingstkyrkan Örebro

I över 75 år har Dagen berättat om och lyft fram de som går före och visar vägen. Starka röster, starka handlingar till uppmuntran, glädje och som föredömen. Det gör vi året runt alla dagar i veckan i våra olika kanaler, men sedan 2019 så gör vi det också på ett påtagligt konkret sätt på DagenGalan.


Årets kategorier

I ett antal olika kategorier ber vi er som läsare att föreslå och nominera de som ni tycker är föredömen som kristna, på olika områden i livet. Några av utmärkelserna har funnits i liknande form i många år, och några är nya för 2021.

Nomineringarna öppnar på midsommarafton 25 juni.


Utbultstipendiet

I över 20 år har Roland Utbult tillsammans med Dagen årligen delat ut ett stipendium till en ung lovande kristen musiker/låtskrivare till uppmuntran och hjälp i sin kallelse. Många av de som idag är kärnan i den svenska kristna musikvärlden har tilldelats Utbultstipendiet sedan starten.


Årets Medmänniska

Inget är så entydigt och klart i Jesu budskap som omsorgen om din nästa. Årets medmänniska tar avstamp i den grundläggande uppmaningen från Jesus. “Det du har gjort för dessa mina minsta, det har du också gjort för mig”.


Årets Opinionsbildare

Tidningen Dagen föddes ur behovet av en kristen röst i samhället, som gör sig hörd, som står upp för värderingar och principer som är grundläggande i det kristna budskapet. Det är uttalat ett av tidningen Dagens huvuduppdrag än idag, och det är självklart att varje år uppmärksamma den som tydligt har bidragit i det samhällsuppdraget.


Årets Församling

Bibeln beskriver församlingen som Kristi kropp, och Årets församling återspeglar det på ett lokalt plan. Årets församling ska på ett hållbart och sunt sätt förvalta alla aspekter av det kristna uppdraget i sin närmiljö, och vara ett självklart andligt hem för sina medlemmar.


Bildas Folkbildningspris

Med det nyinstiftade folkbildningspriset vill Bilda uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att stärka framtidens folkbildning och att människor möts och utvecklas tillsammans.


Dagen i samarbete med:
Fler artiklar från DagenGalan