09 december 2021

En tidning på kristen grundDagenGalan
Bildas folkbildningspris

Bildas Folkbildningspris 2021

Nu är det klart, de tre nominerade är...

Med det nyinstiftade folkbildningspriset vill Bilda uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.


Berit Carlström, Örebro

För hennes starka passion för att lärandet fortsätter hela livet, för att lyfta åldrandet och skapa mötesplatser för äldre att få samtala. Hon har ett mångårigt engagemang i folkbildningen och har utvecklat Bilda-materialet “Seniorsamtal”, som i hög grad bidragit till att fördjupa samtalen kring att åldras. Som både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper hon människor 65+ att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.


Mouner Jabbour, Norrköping

För sitt fleråriga ideella engagemang som ledare i den syrisk-ortodoxa scoutrörelsen, där han på ett engagerat och målmedvetet tydligt sätt utvecklat musikverksamheten. I sitt arbete i Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund (SOSF) gör han en stor folkbildningsinsats i samarbete med Bilda, bland annat genom att starta nya musikgrupper i medlemskårerna och utbilda unga till musikledare. Han är utbildad musiklärare i Syrien, och använder här sin kompetens och erfarenhet för att skapa möjligheter för ungdomar. Han är en stor inspiration och en driven förebild för många unga.


Rune Larsson, Lomma

För att han är en sann folkbildare, som brinner för att alla, oavsett ålder, ska få ta del av och bli delaktiga i kultur på olika sätt. Med sin musikalitet, värme och medmänsklighet sprider han outtröttligt glädje till många, bland annat med allsångsstunder på äldreboenden – där han skapat kreativa lösningar under den svåra pandemitiden. Han har genom åren skapat mängder av studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med Bilda.


Läs mer om de nominerade här >


Jury

De tre nominerade kandidaterna har valts ut av en särskilt sammansatt jury med representanter från Bilda och Dagen. Juryn utser en vinnare som presenteras på DagenGalan 20 november 2021.