16 september 2021

En tidning på kristen grundSponsored Content

Bildas Folkbildningspris 2021

Nominera din kandidat senast 19 september

Bildas folkbildningspris

Med det nyinstiftade folkbildningspriset vill Bilda uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

Kriterier

· En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.

· En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.

· En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.

· Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.

Jury

Tre nominerade kandidater väljs ut av en särskilt sammansatt jury med representanter från Bilda och Dagen. Juryn utser därefter en vinnare som presenteras på DagenGalan 20 november 2021.

Nominera din kandidat här >

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från DagenGalan