DagenGalan

Bildas Folkbildningspris 2022

Nu är det klart, de tre nominerade är...

För andra året i rad delar Bilda ut folkbildningspriset där de vill uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.


Yordanos Ghebre

Yordanos Ghebre jobbar med studiecirklar för kvinnor, vilket sker i samarbete med den Eritreanska ortodoxa kyrkan och Eritreanska kvinnoföreningen i Öst.


Leif Nilsson

Leif Nilsson för sin insats med Samhällsdialogen, “Jönköpings mest gedigna offentliga föreläsningsprogram”, enligt den presentation som hans hemförsamling Immanuelskyrkan i Jönköping ger.


Peder Claesson

Peder Claesson, verksam i Elimkyrkan i Säter, har blåst liv i ett brassband i församlingen, där folk med olika bakgrund och i olika åldrar nu musicerar tillsammans.


Läs mer här >


Jury

De tre nominerade kandidaterna har valts ut av en särskilt sammansatt jury med representanter från Bilda och Dagen. Juryn utser en vinnare som presenteras på DagenGalan 19 november 2022.