Göran Persson ångrar skilsmässan från staten

Det var fel att skilja kyrkan från staten. Skilsmässan inledde en rörelse bort från det gemensamma över mot det privata. Det skriver förre statsministern Göran Persson i sin memoarbok, som släpptes i går. Och han tycker att utvecklingen har gett honom rätt om kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Göran Persson berättar i boken "Min väg, mina val" (Albert Bonniers förlag) om hur han - vid den här tiden finansminister - tillsammans med förre försvarsministern Thage G Peterson kämpade emot de förändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan, som genomfördes 1 januari 2000. De båda brukade kalla sig regeringens ”kyrkvaktmästarfalang”.- Det stämmer, säger Thage G Peterson, som minns att Marita Ulvskog i egenskap av kyrkominister var pådrivande för reformen.- Men vi som var emot var nog i minoritet. Vi fann det ganska meningslöst att ta striden, säger Thage G Peterson, i telefon på väg till Södertörns högskola där han numera studerar religion.Stöd inom socialdemokratinGöran Persson berättar att det var dåvarande statsministern Ingvar Carlsson som i samarbete med centerledaren Olof Johansson drev igenom skiljandet. Men Persson tvivlar på att Olof Johansson verkligen hade centerpartiet med sig den gången. Däremot tror han att reformen hade stöd inom socialdemokratin.Göran Persson skriver: ”Jag beklagar utvecklingen. Svenska kyrkan var en av få nationella symboler i vårt land som erbjöd en daglig närvaro och hade en vardaglig innebörd. En sådan samlande kraft inte minst i en globaliserad värld”.Förkämpe för folkkyrkanGöran Persson är en stor förkämpe för den svenska folkkyrkan. ”Till kyrkan ska vi alla vara välkomna när livet stundom väljer en riktning vars konsekvenser vi kanske inte orkar bära. Sådana händelser inträffar för alla, många gånger i livet”, skriver Göran Persson och påminner om Estoniakatastrofen och diskoteks-branden i Göteborg.Göran Persson tror att när den gamla kyrkoskatten, som han jämför med gamla tiders ”tionde”, så småningom urholkas och blir en maxavgift väntar de privata sponsorerna runt hörnet: ”Därmed är folk-kyrkans saga all”. Skilsmässan inledde en rörelse bort från det gemensamma över mot det privata, enligt Persson.Thage G Peterson håller med Göran Persson om att utvecklingen i kyrkan gett dem rätt.- Jag tyckte att vi borde hålla lite koll på vad prästerna gör, säger han. När de kunde släppa fram så mörka krafter som i kvinnoprästmotståndet på den tiden, vad kunde mer släppa fram, undrade jag.- Jag minns att Olof Palme och Gunnar Sträng inte hade några problem att behålla statskyrkan, säger Thage G Peterson. Det gör inget om vi skyndar långsamt i den frågan, brukade de säga.Det flesta av de 468 sidorna handlar om de vanliga politiska frågorna och om människorna i Göran Perssons omgivning. Men han inleder sin bok med att berätta om sin farfar, som var missionsförbundare, men ändå blev kyrkvaktmästare i Vingåker, ett gränsöverskridande som på den tiden var anmärkningsvärt. Persson hade lärt sig tidigt att känna främlingskap inför de frikyrkliga - ”frimicklare” eller ”bönhusrävar” som de kallades. Därför var farfadern en person som betydde mycket för den blivande statsministerns utveckling.Kyrkligt aktiv pappaÄven pappan var kyrkligt engagerad, och Persson berättar också, vilket han gjort i flera intervjuer under åren, om sina funderingar kring att bli präst. Men det var först sedan han blev statsråd som han vågade berätta om drömmen. ”Kanske var det ett misstag att ens då berätta om min ungdomsdröm” skriver han.Han tycker att utvecklingen av Svenska kyrkans gudstjänster gått åt fel håll, åt det högkyrkliga.”Det är korstecken, det är fridshälsningar, det stänks vatten, det gås i processioner, och det smyckas och pyntas.” Han slutsats blir att söka sig till enkelheten:”Samma frikyrka som jag fostrades till att misstro är i den meningen i allt högre grad mitt kyrkliga ideal”, skriver han.
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek