Gränsöverskridande nätverk ska hjälpa romer

Antalet tiggande EU-migranter i Sverige har mer än fördubblats jämfört med förra året.
– Det krävs mycket mer radikala åtgärder i exempelvis Rumänien, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Samtidigt som en enkätundersökning bland Sveriges kommuner, som SVT gjort, visar att cirka 4  000 personer nu tigger på Sveriges gator, samlades representanter för församlingar och hjälporganisationer i pingstkyrkans lokaler i Linköping.

Tre frågor

På dagordningen fanns tre punkter:

Varför flyr tiggarna sina hemländer för att sitta i svenska städers gathörn?

Hur hjälper vi tiggarna i sina hemländer på bästa sätt?

Hur kan församlingar och hjälporganisationer samarbeta?

– Det är många kyrkor och församlingar liksom organisationer som är engagerade i de här frågorna och det blev ett riktigt bra samtal, säger Daniel Grahn.

Enligt SVT uppger 220 kommuner att tiggare finns i deras kommuner. Och Hjärta till hjärtas ordförande Jörgen Ljung, som ledde seminariet i Linköping, konstaterar att den rådande situationen inte har gått församlingar och hjälporganisationer förbi.

– Vi tar det på stort allvar. Och vi inser också vikten av samarbete mellan hjälporganisationer i Bulgarien och Rumänien, säger han.

– Alla är nog överens om att problemen ökar lavinartat, fyller Daniel Grahn i.

Han säger vidare att det inte räcker att ge pengar till tiggarna i Sverige utan att det krävs mer radikala åtgärder i exempelvis Rumänien.

– Det vi kan göra i första hand här i Sverige är att erbjuda skydd, hjälp och tak över huvudet.

Liksom många andra poängterar Daniel Grahn att grundproblemet inte kan lösas utan opinionsbildande – och att den rasism som många romer utsätts för måste försvinna.

– Det är riktigt allvarligt och handlar om övergripande strukturer som måste förändras.

Har en roll att spela

Ett konkret resultat av tisdagens möte är att ett nytt nätverk bestående av svenska församlingar och hjälporganisationer, som vill hjälpa romerna, ska bildas.

– Jag känner också stor glädje över att pingstförsamlingarna var så tydliga med att de känner att de har en roll att spela. I samband med Nyhemsveckan kommer de att prata vidare om frågan, säger Jörgen Ljung, till Dagen.

Daniel Grahn.

Daniel Grahn.

Foto: Josefin Casteryd
[x]
Jörgen Ljung.

Jörgen Ljung.

Foto: Hjärta till hjärta
[x]
Debatt