Grimmark: ”Andra barnmorskor ber mig driva fallet vidare”

Arbetsdomstolen bedömde att barnmorskan Ellinor Grimmark inte diskriminerats då hon åberopade samvetsfrihet. Till Dagen berättar hon varför hon vill driva fallet till Europadomstolen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Barnmorskan Ellinor Grimmark, som stämt region Jönköpings län för diskriminering, förlorade först i tingsrätten, och nu även i Arbetsdomstolen.

Utfallet var väntat, men det juridiska slaget är långt ifrån avgjort. Ellinor Grimmarks juridiska ombud har i ett tidigt stadium sagt att siktet varit inställt på Europadomstolen.

Strax efter att domen föll, var Ellinor Grimmark med på en pressträff där Dagen träffade henne.

Vad säger du till alla som kallar er för abortmotståndare?

– Jag tycker att man går ifrån ämnet. Man gör det till något som det inte är. Vad det handlar om är att jag vill jobba som barnmorska, och jag kan inte utföra aborter, det är hela caset.

Samtidigt blir hon ledsen och upprörd över människor som uttalar sig om henne, utan att egentligen veta vad hon tycker och tänker.

Nu har du jobb i Norge, och skulle kunna dra dig tillbaka. Varför fortsätter du ändå att driva fallet vidare?

– Det är många barnmorskor som hört av sig till mig och sagt, driv det här, vi måste ha samvetsfrihet, säger Ellinor Grimmark.

– Sedan tycker jag att staten inte ska få göra så här. De får inte bestämma hur du ska tycka och tänka, och gör du inte som vi vill så får du inte jobba. De har dömt mig att betala de här stora summorna i rättegångskostnader för att få tyst på mig, de vill statuera ett avskräckande exempel.

Nu ska ni överklaga till Europadomstolen?

– Ja. Det känns alldeles för stort. Samtidigt, det är lika bra att vi är där.

Kritisk mot domen

På pressträffen gick Ellinor Grimmark tillsammans med sina tre ombud igenom hela fallet från början till slut. De menar att tingsrättens och Arbetsdomstolens domar bryter mot Sveriges lag, där samvetsfrihet redan ingår i abortlagstiftningen. De menar också att domarna bryter mot Europakonventionen.

När ni nu förlorat i två domstolar och inga tunga lagstiftare protesterar, hur kan ni ändå påstå er ha lagen på er sida?

– När man tittar på den redogörelse som vi precis haft ser vi att det finns internationella konventioner, åtaganden, som Sverige har bundit sig till. Även den svenska abortlagen är tydlig med att samvetsfrihet ska erkännas och tillämpas, säger Jörgen Olson, ett av ombuden.

De flesta politiska partier är emot samvetsfrihet. Är de okunniga om lagen?

– Ja.

Varför tror ni att Europadomstolen kommer att döma annorlunda än svenska domstolar?

– I Sverige har vi av någon anledning brutit mot en fyrtioårig praxis. Jag vill inte spekulera i varför, för mig är det en gåta, säger Jörgen Olson.

Han menar att samvetsfrihet i praktiken har tillämpats i årtionden, med hjälp av schemaläggning, men att något har hänt. Och han menar att det har hänt bakom stängda dörrar, då flera aktörer har svängt, och numera råder inställningen att samvetsfrihet bryter mot lagen.

– Man måste kunna hålla två viktiga rättigheter i händerna samtidigt, rätten till abort och rätten till samvetsfrihet. Det gjorde lagstiftaren redan 1974.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Om domen i AD

Arbetsdomstolen går på tingsrättens linje och menar att Grimmark inte utsatts för någon kränkning av hennes åsikts- och yttrandefrihet.

Grimmark döms även att betala rättegångskostnader på 606 000 kronor.

Lilla Erstagården