Grimmark mötte landstinget i tingsrätten

Bröt Jönköpings läns landsting mot Europakonventionen när barnmorskan Ellinor Grimmark inte fick jobb på grund av sin vägran att medverka till abort? Den frågan ska tingrätten ta ställning till.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- Nu har vi haft en muntlig förberedelse, säger Ellinor Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström, till Dagen.

Men trots att såväl Ruth Nordström som arbetsrättsjuristen Sophie Thörne, som representerar motparten, Jönköpings läns landsting, berättar att argumenten klarnade i samband med torsdagens överläggningar resulterade inte mötet i någon förlikning.

Detta betyder i sin tur att det blir rättegång i höst.

- Det är en indragen studielön, det är uteblivna anställningar. Det är också brott mot ett ingånget avtal om anställning, säger Ruth Nordström till Sveriges Radio P4 Jönköping.

Vad tror ni om chanserna att få rätt i det här målet?

- Vi tror att vi har mycket goda chanser. Vi har sagt att vi kan tänka oss att ta det här ärendet ända upp till Europadomstolen om det skulle behövas.

Det var när Ellinor Grimmark, som numera arbetar som barnmorska i Norge, fortfarande studerade som hon sökte jobb på flera sjukhus i Småland. Först såg det lovande ut, men när hon berättade att hon av religiösa skäl inte tänkte medverka till aborter fick hon kalla handen.

Som en konsekvens anmälde hon hanteringen till Diskrimineringsombudsmannen där det dock blev avslag. Då stämde hon landstinget i Jönköpings län. Enligt Ruth Nordström har landstinget gjort ett ingrepp i Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet enligt Europakonventionen.

I stämningsansökan yrkar de på ett skadestånd på 80 000 kronor för kränkning av hennes samvetsfrihet och religionsfrihet samt uteblivna anställningar. Hon yrkar också på en diskrimineringsersättning på 60 000 kronor från landstinget.

En av knäckfrågorna har varit om Ellinor Grimmark faktiskt blev erbjuden en tjänst på Värnamo sjukhus och om personen som i sådana fall gav henne det löftet hade befogenhet att göra det.

Ruth Nordström konstaterar att landstinget nu har svängt på den punkten. Och trots att Sophie Thörne påpekar att landstinget har en delegationsordning som gäller bekräftar hon att de inte längre ifrågasätter om personen hade rätt behörighet.

- Men tvisten kring vad som hände i Värnamo finns i grunden fortfarande kvar, säger hon till Dagen.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar