Grundlagsbrott när Migrationsverket sparkade Israelvänlig chef

Migrationsverket har agerat grundlagsvidrigt i fallet med den Israelvänlige enhetschefen Lennart Eriksson. Det slår nu Justitieombudsmannen (JO) fast i ett yttrande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Eriksson placerades först om till en lägre befattning för att sedan få sparken. Mölndals tingsrätt har tidigare slagit fast att omplaceringen var ogiltig och att Migrationsverket ska betala skadestånd till Lennart Eriksson.

Och nu slår alltså Justitieombudsmannen fast att beslutet bryter mot grundlagen.

JO skriver att "grundlagens skydd för yttrandefriheten innebär bl.a. att det allmänna inte får vidta repressalier mot enskilda som använt sin yttrandefrihet. Någon grund för att i detta fall göra undantag från repressalieförbudet har inte förelegat".

Eriksson har uttryckt sina åsikter om Mellanöstern och Israel på sin blogg.

Migrationsverkets verksamhetschef gillade inte heller att Eriksson uttryckte sympati för den amerikanske pansargeneralen George S Patton. Med tanke på Pattons "bristande lojalitet med sina överordnade" påverkades därför förtroendet för enhetschefen negativt, skrev verksamhetschefen.

- Regeringen bör nu i ljuset av JO:s beslut entlediga generaldirektören Dan Eliasson. Ingen myndighet bör ha en chef som tillåter grundlagsbrott, skriver Lennart Eriksson på sin blogg.