Håller Liberalerna på att bli ett religionsfientligt parti?

Kristna L-profilerna Staffan Werme och Cecilia Wikström oense om utvecklingen inom partiet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förbjud religiösa friskolor och förbjud slöjor i skolan, är två förslag kommit från liberalt håll den senaste veckan. Statsvetaren Magnus Hagevi menar att Liberalerna sedan Sverige gått med i EU närmat sig mer religionsfientliga liberala partier på kontinenten. 

Vi på Dagen frågade två kristna profiler: 

Håller Liberalerna på att bli ett religionsfientligt parti? 

Läs också: Statsvetare - "Liberalerna håller på att bli mer religionsfientliga"

Staffan Werme, redaktör för Frisinnad tidsskrift, satt i Liberalernas partistyrelse till år 2015.

– Ja. Och det finns två skäl. Dels finns det en övertro i partiet på vetenskapismen, att allt går att hantera med vetenskapsbaserat fakta. Det är en strömning som alltid funnits, men tidigare fanns också frisinnet (en strömning inom partiet med stark frikyrklig prägel, red anm) som stod för hjärtat, medan marknadsliberaler stod för överförnuftstro. Men nu finns inte frisinnet kvar. Liberalerna har vandrat från den nordvästeuropeiska synen på religion, som är positiv, till den centraleuropeiska, som hellre betonar frihet från religion.

– Det andra skälet är att man inte vågar ta i frågan om islam. Alla saker som nämns när man vill införa förbud handlar egentligen om hur man ser på islam, men man är så rädd för att bli stämplade som islamofober. Eftersom man inte vågar nämna islam vid namn drar man istället alla religioner över en kam.

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker, och präst i Svenska kyrkan

– Absolut inte. Tvärtom, liberalismen handlar om att bejaka alla människors livschanser, och där spelar religion en viktig del.

– Men det vi ser, och som varit förskräckligt, är när exempelvis en rektor för en muslimsk skola anser att det är okej att slå sin fru, och vara för månggifte. Man ska inte i religionens namn lära ut sådana förlegade uppgifter.

– Jag tycker att vi ska ha bättre inspektion av friskolor, inklusive dem som drivs av samfund och kyrkor, så att vi får bort alla avarter. Men det finns många bra kristna friskolor, och om de skulle försvinna skulle det vara förfärligt. Och företrädare som Birgitta Ohlsson och Jan Björklund, det är inte så att de inte skulle vara kristna. Jag har vigt Birgitta Ohlsson och döpt Jan Björklunds bägge söner. Det här är inga människor som vill montera ner kristen tro i Sverige, tvärtom.