25 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Han delar ut böcker om kristen tro till pastorer

4 000 böcker om kristen tro ska skickas ut till 2 000 pastorer och kristna ledare i Sverige.Bakom initiativet står det nystartade förlaget Reformedia, som bland annat understöds av en amerikansk missionsorganisation.

Att skicka ut böcker om kristen tro till dem som dagligen jobbar med den kan tyckas lite långsökt. Men Ola Nilsson, frikyrkopastor och förlagsgrundare är övertygad om att satsningen behövs.

– Vi upplever att kristenheten i Sverige har påverkats av både liberalteologin och framgångsteologin och vi tror att detta är en av anledningarna att kyrkan går tillbaka, säger han.

I stället menar han att kyrkorna behöver komma tillbaka till centrum med ett tydligt fokus på Jesus och på människans försoning med Gud.

Skrivna av baptistpastorer

Titlarna ”Vad är evangeliet” och ”En sund församling” är skrivna av amerikanska baptistpastorer och utgivningen är ett sätt för förlaget att uppmärksamma det förestående 500-årsjubileet av reformationen.

– Vi tror att reformationen var sänd av Gud och att vi behöver återupptäcka hur fruktansvärt bra Luther är. Vi tror att behovet att förkunna evangeliet är det centrala i allt som kyrkan gör. Det heliga evangeliet är den dyrbara skatten som vi har att förvalta.

Bokutdelningen beräknas kosta omkring 100  000 kronor och ska pågå under de kommande åren, bland annat på kristna sommarkonferenser. Bland understödjarna finns det kristna församlingsnätverket The Gospel Coalition i USA.

Men behöver verkligen svenska pastorer lära sig om kristen tro?

– Det kan finnas en fara med att bli blind när man jobbar med de här frågorna hela tiden. Alla behöver återupptäcka centrum av tron och här är böcker som lyfter upp detta. Det är en styrka när centrum är definierat.

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar