Handskrivna valsedlar kan skapa problem i kyrkovalet

Det finns en knivig fråga inför kyrkovalet. Ska en handskriven röst på Moderaterna tillfalla Borgerligt Alternativ, en nomineringsgrupp som tidigare gick till val under partiflagg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Om det blir ett problem i kyrkovalet återstår att se. Men det är en bedömningsfråga som på förhand inte är helt löst. Framförallt berör det de fem nomineringsgrupper som bildats utifrån ett politiskt parti, men som numera kapat banden.

I vissa fall kanske det är tydligt, att om någon tar en valsedel och skriver Vänsterpartiet så borde det rimligtvis tolkas som en röst på nomineringsgruppen ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan.

Lite mer svårbedömt blir det för Borgerligt Alternativ, tidigare Moderaterna, som i sitt namn inte har någon solklar språklig koppling till sin partipolitiska historia.

Generös bedömning

Lisa Sjöstrand är stiftsjurist på Svenska kyrkan i Uppsala stift.

Vad händer om man skriver Moderaterna på en valsedel?

– Jag kan inte säga att det finns ett generellt svar på hur det ska bedömas. Alla valsedlar bedöms individuellt i stiften, utifrån regelverk och omständigheter, säger hon till Dagen.

Hon berättar att det är stiften som har det slutgiltiga avgörandet, men att de har träffats i en bedömningsgrupp för att kunna ge någon form av vägledning. Problemet är att det inte finns någon entydig praxis att luta sig mot från tidigare val.

– Men vår bedömning är att det bör göras en generös bedömning i de här fallen. Det som ska avgöra är avsikten, om det är tydligt att väljaren har för avsikt att välja en av de registrerade nomineringsgrupperna, eller om det föreligger en risk för förväxling.

Fem grupper berörs

Det är de generella riktlinjer som stiften har att förhålla sig till, och Lisa Sjöstrand kan utifrån det inte säga hur en röst på Moderaterna i kyrkovalet kommer att tolkas.

– Det hänger ihop med att det är en individuell prövning och att det är svårt att uttala sig i förväg.

De fem nomineringsgrupper som har sina rötter i ett politiskt parti, men som numera ställer upp självständigt, har i de flesta fall ett namn som påminner om ett det riksdagsparti de historiskt sett kommit ifrån.

De fem grupperna är;

FiSK - Fria liberaler i Svenska kyrkan.

ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan

MPSK - Miljöpartister i Svenska kyrkan

KR - Kristdemokrater för en levande kyrka

BA - Borgerligt Alternativ

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården