Hans Ulfvebrand: Jesus är inte enda vägen till Gud

Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun, menar domprost Hans Ulfvebrand. Frågan har väckts till nytt liv inom sedan Stockholms domkyrkoförsamling inbjuder till gudstjänst tillsammans med andra religioner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera: Den här artikeln publicerades 20 augusti 2015. På grund av spridning i sociala medier dyker den ibland upp i mest lästa-listan på Dagen.se

Det är i en debattartikel på DN Debatt som de fem prästerna i domkyrkoförsamlingen ställer frågan om Svenska kyrkan vågar förkunna ”att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”. Samtal mellan religiösa företrädare i olika form är inte ovanligt. Där­emot är frågan om Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud kontroversiell.

Det var i går 90 år sedan dåvarande svenska ärkebiskopen Nathan Söderblom samlade 700 delegater från kristna kyrkor i 37 länder i ett unikt ekumeniskt möte i Stockholm. Han fick Nobels fredspris för detta 1930. Artikelförfattarna undrar om Svenska kyrkan har insett vidden av Nathan Söderbloms ord om att ”det finns mer än en väg till Gud.”

Erfarenheter från Fryshuset

Domprosten Hans Ulfvebrand hänvisar bland annat till sina erfarenheter från Fryshuset:

– Bland det viktigaste jag har fått vara med om är dialogen med människor från andra trostraditioner, också med dem utan tro.

Den teologiskt sett ömma punkten är väl Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud?

– Fast det är ett anspråk som Johannesevangelisten har, och som han lägger i Jesu mun. Det anspråket är som om jag säger till min fru ”du är den finaste i världen”, det säger jag i ett kärleksspråk till henne men jag kan inte veta om hon är bäst i världen.

– Det viktiga här är: Hur vågar jag föra ett samtal utifrån min egen kristna övertygelse med personer av annan tro?

Vad svarar du själv på frågan ”Är Jesus enda vägen till Gud?”

– Jesus är den väg som jag tror på i min trostradition. Det Nathan Söderblom pekade på var inte bara människans vägar till Gud, utan Guds vägar till sig genom människor.

Hans Ulfvebrand ser sig som en nybörjare på det här området men att han vill pröva sig fram. Vad Nathan Söderblom skulle tycka och tänka i dag vet vi inte, men han prövade nya vägar, vilket behövdes då, menar Hans Ulfvebrand.

– Jag tror verkligen att vi behöver tala mer om Jesus och hjälpas åt att tolka denna outgrundliga människa.

Stöd från Stockholms biskop

Eva Brunne, biskop i Stockholms stift ger domkyrkoförsamlingen sitt stöd. Hon tycker att det är ett bra initiativ.

– De beskriver en verklighet som redan finns, öppenheten för andra religioner och praktiskt samarbete, säger hon och exemplifierar med förortskyrkor, sjukhuskyrkan och andliga vården på fängelser.

Om det som uppfattas som Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud säger hon:

– För mig är Jesus min väg till Gud. Jag är lycklig nog att tro på Jesus. Men jag ser att andra som har en annan tro också har en gudsgemenskap. Vem är då jag att säga att den inte är riktig? Vi erkänner att det finns flera vägar till Gud.

Ingen kommentar från Jackelén

Ärkebiskop Antje Jackelén har avböjt att kommentera frågan för Dagen. Christopher Meakin är ekumenikchef på kyrkokansliet i Uppsala. Han säger att den syn som prästerna i domkyrkoförsamlingen ger uttryck för ryms inom Svenska kyrkan, där det finns flera olika synsätt.

– Kyrkan har fått uppdraget att visa på Jesus som vägen till frälsning. Men det är inte vår uppgift att sätta gränser för Guds verk. Om Gud väljer att frälsa människor av annan tro vore det förmätet av oss att säga att så får inte Gud göra.

Tre gudstjänster

Det blir tre gudstjänster Domkyrkoförsamlingen i höst på temat religionsdialog. Söndag 30 augusti leder Ulf Lindqvist högmässan och då blir det en dialogpredikan tillsammans med en imam.

I oktober, på den Helige Mikaels dag, kommer dominikanersyster Marianne Fredell att medverka.

I december medverkar förre judiske överrabbinen Morton Narrowe, flitig medverkande i religionsdialog.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Statsministeromröstning