Hans Ulfvebrand: Jesus är inte enda vägen till Gud

Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun, menar domprost Hans Ulfvebrand. Frågan har väckts till nytt liv inom sedan Stockholms domkyrkoförsamling inbjuder till gudstjänst tillsammans med andra religioner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!