Här bor de minst religiösa

Sverige och Japan behåller positionerna som världens mest sekulariserade länder. Det visar en ny stor studie av värderingar och livsåskådningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är World Values Survey (WVS) som kommit med ännu en rapport om vilka värderingar världens befolkning har. Sverige är både ett land där självförverkligande och individuell frihet ligger högt och där traditionella värderingar – som religion – är svaga.

Motsatsen är många av de muslimska länderna, i Mellanöstern och Nordafrika. Tunisien, Marocko, Jemen och Jordanien är exempel på länder där religion och kulturella traditioner är fast förankrade hos människor och där dessutom kampen för det dagliga livet överskuggar strävan efter individuell frihet.

Har extrema värderingar

Bi Puranen är generalsekreterare för den världsomspännande organisationen WVS och hon säger till Dagens Nyheter att Sverige – där vi gärna betraktar oss som ”landet lagom” – i själva verket har extrema värderingar om man jämför med andra delar av världen. Hon föreläser ofta utomlands och angående de frågor om Sverige som hon då möter säger hon:

– Samtidigt som man uttrycker en beundran, har man svårt att förstå oss.

Sverige behåller sin placering

När det gäller Sveriges placering på den kulturella ”värderingskartan” har det sett likadant ut under de senaste decennierna. WVS har ritat upp den här kartan sedan 1980-talet och Sverige har hela tiden funnits i det övre högra hörnet. Förra mätningen, 2008, fanns Sverige i ensamt majestät i detta hörn, men på 2015 års upplaga har grannländerna Norge och Danmark flyttat sig något närmare oss. Men det gäller på skalan som mäter individens fokus, inte på den religiösa/traditionalistiska skalan.

Näst mest sekulerade land

Sverige är näst mest sekulariserat. Bara Japan hamnar högre upp på den skalan.

De flesta länder som är med i undersökningen ligger också kvar på ungefär samma plats. Däremot har forskarna gett andra namn åt de olika ”kluster” med vilka de beskriver olika grupper av länder med liknande värderingar. Nytt är man fört samman afrikanska och muslimska länder i en grupp och att de baltiska staterna bildat en egen grupp. Som framgår av kartan är de baltiska länderna tämligen sekulariserade, men inte särskilt individuellt inriktade.

Intressant fakta om tro

Men rapporten ger också en hel del intressanta fakta om tro i Sverige. Det är cirka 1 200 personer som utgör det svenska urvalet och de har fått frågor som ”Hur viktig är Gud i ditt liv?”

”Inte alls viktig”, tycker cirka 40 procent, medan det bara är åtta procent som anger att Gud är ”mycket viktig” i deras liv.

Ser man sig själv som en religiös person? Ja, 31 procent av svenskarna gör faktiskt det. Och 26 procent anser att religion är en viktig del av livet. Men en sådan siffra kan jämföras med ett annat land som ligger på motsatta platsen i ”kulturkartan”, nämligen Zimbabwe. Där svarar drygt 83 procent att religion är viktigt. Drygt 99 procent av zimbabwierna säger att de tror på Gud.

Fakta:

Fakta: World Value Survey

Den mätning som nu är klar gjordes under åren 2010–2014 och omfattar 61 länder. Mätningarna har pågått sedan 1981, med i stort sett samma frågor varje gång.

Sverige är näst mest sekulariserat. Bara Japan hamnar högre upp på den skalan.

En allmän tendens är att de flesta länder sakta rör sig upp mot det högra hörnet på värderingskartan, möjligen beroende på den ekonomiska utvecklingen.

Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek