Har kors intatuerat på armen – ska utvisas till Afghanistan

Afghanen Hamid mötte Jesus i S­verige och har valt att tatuera in ett kors på sin arm. Det kan stå honom dyrt. Han ska avvisas till Afghanistan där han på flera sätt kan straffas för att ha konverterat från islam.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vem är kristen? Frågan kan vara extra viktig i asylprocessen, när Migrationsverket då och då måste avgöra sanningshalten i en asylsökandes omvändelse. Då rör det sig om konvertiter från islam, som kommer från något av de länder där konvertering är förbjuden och de riskerar hårda straff om de utvisas.

Hamid från Afghanistan är ett av dessa exempel. Han kom till Sverige 2011 som 17-åring, och fick ganska snabbt ett avslag på sin asylansökan.

När han senare överklagade beslutet lyfte han också fram sin nyfunna kristna tro som asylskäl, och den uppenbara hotbild som hänger ihop med det.

Enligt Migrationsverket så går det inte att utvisa en konvertit till Afghanistan. Men frågan är, hur ska de veta om en asyl­sökande talar sanning?

Konflikt med varandra

Myndigheter och kristna ledare har i flera fall hamnat i konflikt med varandra, där pastorer och präster går i god för människor de döpt, men där Migrationsverket anser att dopet bara är ett svepskäl för att få asyl.

Så är det även i fallet Hamid. Migrationsverket anser att Hamid inte är en genuin kristen, och pekar på att det saknas en personlig berättelse i hans redo­görelse. Exempelvis bara någon dryg månad innan han låter döpa sig kallas han in för samtal, där han inte nämner något om att han är på väg att bli kristen.

Hamid själv har i efterhand försvarat sig med att han inte förstod hur viktigt det var i samman­hanget, och vill nu i efter­hand få berätta om sin tro själv. Efter att ha skrivit ett personligt brev så har han fått inhibition och hans ärende ska prövas på nytt.

Ett besked som glädjer prästen Harri Rouhiainen, som i maj 2012 lät döpa Hamid efter att ha fört samtal med honom under en lång tid. Han har gått i god för att Hamid är genuin i sin tro, och tycker att det är frustrerande att myndigheterna inte tror på honom.

– Vi bär inte på någon lögn. Vi lever med honom och ser att han talar sanning. Han är stolt över att vara kristen och vill tala om det för omvärlden. Det är också därför han tatuerat in ett kors, berättar Harri Rouhiainen.

Samtal och undervisning

Han berättar att innan dopet hade de samtal och undervisning om kristen tro femton gånger, i över en timme per gång.

– Efter det stod han tveklöst fast att han ville bli döpt, säger Harri Rouhiainen.

Lessebo-prästen har sedan dopet också nära följt Hamid, som sedan ett år tillbaka bor på prästgården i väntan på en lösning på situationen.

Harri Rouhiainen berättar om den turbulenta tiden efter dopet, där Hamid vid två tillfällen misshandlas av landsmän som hört talas om vad som hänt.

Prästen försöker nu få upp hans fall på nytt för att förhindra en utvisning. Bland annat med tanke på den tatuering Hamid har på armen.

Men om alla afghaner tatuerar in ett kors, ska alla då få asyl?

– Jag förstår problematiken, samt att Migrationsverket kan ha sina tvivel. Men vi som lever med Hamid vet hur genuint övertygad han är. Trots misshandel och hot står han fast i sin tro. Om dopet bara varit ett svepskäl för att få asyl så borde han ha lämnat sin tro för länge sedan.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården