Hasse Boström: Starka applåder för Busch Thor – men nästan alla medger partiets kris

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Ett samhälle byggt av goda värderingar”. Det var det budskap som Ebba Busch Thor trummade in i sitt tal till de 800 deltagarna på Kristdemokraternas kommundagar.

Applåderna var visserligen höga och deltagarna entusiastiska. Men det är som det ska vara på den här typen av samling, som inte är ett beslutande möte utan mer av inspirationsdagar.

Men hon har en rejäl utmaning framför sig.

Det många här undrar över är förstås varför det inte går bättre för partiet. ”Det hjälper inte med en bra partiledare” är en förklaring.

Det finns ingen tydlig kritik mot henne, snarare tycker man att hon inte haft chansen ännu. Och de kritiska rösterna handlar om att partiets budskap spretat, olika personers uttalanden har gått i olika riktningar. Därmed riktas kritiken inte bara mot henne, utan delas av partiledningen.

Men nästan alla erkänner utan omsvep att läget för partiet är kritiskt.

En fråga som inte togs upp i talet var flykting- och asylpolitiken. Här kan det ligga taktik bakom. Det finns en kraftig opposition mot partiets linje i denna fråga. Som Dagen tidigare berättat finns en motion till höstens riksting som vill ha en generösare asylpolitik. Fler av dem Dagen talade med i Karlstad stöder motionen. Andra menar att det räcker med att partiets retorik måste bli tydligare. Man är inte så hård som man framstått som.

Om partiledningen befarar att rikstinget kommer att säga ja till motionen – vilket inte alls är otroligt – är det viktigt att partiledaren inte har låst fast sig vid alltför tydliga ståndpunkter. Det kan i så fall förklara att Ebba Busch Thor inte tog upp frågan i Karlstad.

Ebba Busch Thor tog i sitt tal inte heller upp en av den senaste tidens mest diskuterade frågor: religiösa friskolor.

På presskonferensen efteråt svarade hon att partiet vid många tillfällen uttalat sig i frågan och att KD står upp för religionsfriheten. Men på frågan om hon ser behov av att ändra regelverk eller lagar svarade hon att man måste sätta in kraftfulla åtgärder när en skola inte respekterar alla människors lika värde.

Det hörs alltså inte några brösttoner från KD mot de partier som de senaste dagarna i princip har krävt förbud mot religiösa friskolor.

Starka applåder fick hon alltså. Kanske de starkaste för avsnittet om äldrevården. Det kan ge en signal om en fråga som partiet gör rätt i att satsa på.

Kommentar: KD:s kommundagar i Karlstad

Läs fler artiklar om Ebba Busch Thor

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar