Hbtq-tårta vållar strid i Nordirland

En domstol i Nordirland har slagit fast att ett bageri diskriminerade en man när de vägrade att tillverka en tårta med texten "Stöd samkönade äktenskap".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter domslutet har många personer med skiftande bakgrund uttryckt stor oro. Bland annat skrev hbtq- och människorättsaktivisten Peter Tatchell på sin webbplats:

"Domen är ett nederlag för yttrandefriheten. Även om jag starkt ogillar Ashers motstånd mot äktenskaplig rättvisa bör varken de, eller någon annan, i ett fritt samhälle vara tvungen att främja en politisk idé som de motsätter sig. Ashers diskriminerade inte kunden, Gareth Lee, på grund av att han var homosexuell. De motsatte sig budskapet som han ville ha på tårtan: ''Stöd samkönade äktenskap''".

Det var hovrätten i Belfast som på måndagen bekräftade en dom från förra året där det slogs fast att Ashers bageri hade diskriminerat en kund på grund av sexuell läggning.

När beslutet förkunnades avvisade domaren argumentet från bageriägarnas advokat om att bageriet skulle ha gjort reklam för samkönade äktenskap om de hade gått med på att baka tårtan.

– Det faktum att en bagare ordnar en tårta för ett visst lag eller porträtterar häxor på en Halloweentårta innebär inte något stöd för någon, konstaterade domaren.

Efteråt sa Daniel McArthur, flankerad av sin fru Amy, att domen underminerar demokratisk frihet, religionsfrihet och yttrandefrihet.

Tidningen The Guardian publicerade på måndagen en ledare med rubriken "Inte bara grädde på moset".

"Det som gör det här fallet väldigt annorlunda är att det innebär ett försök att tvinga någon att uttrycka - även med sockersmet - en åsikt som de förkastar med hela sitt hjärta. Det är fel även när åsikten är rätt."

Och tidningen Telegraph publicerade en artikel skriven av Neil Midgley.

Efter att ha vunnit dessa politiska strider genom att utöva våra egna politiska friheter är det ironiskt att många homosexuella är så angelägna om att neka liknande friheter för kristna (eller någon annan som inte håller med den homosexuella dagordningen) ... religionsfrihet bör naturligtvis respekteras tillsammans med frihet rörande sexualitet, och som en homosexuell man stöder jag verkligen de kristna bagarnas rätt att inte baka pro-gay tårtor. En dag kan den rådande politiska konsensusen ändras igen. Våra lagstiftare kan återigen frestas att vända sig mot homosexuella. Och den dagen hoppas jag de kristna bagarna står med mig i min kamp för att skydda grundläggande friheter som överskrider alla tårtor, alla religioner och alla korkade lagar".

Böneutrop
Kyrka och politik