Hel svensk skolklass könsstympad

Ett 60-tal fall av könsstympning av unga flickor har upptäckts i Norrköping sedan i mars.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en skolklass med 30 flickor hade samtliga könsstympats. 28 av dem hade utsatts för den grövsta formen, då klitoris och blygdläppar skärs bort, och underlivet sys ihop sånär som på en liten öppning.

Det är skolhälsovården som upptäckt övergreppen, skriver Norrköpings Tidningar. Socialtjänsten har nu avsatt extra resurser för att hjälpa flickorna.

Könsstympning av kvinnor är förbjudet i Sverige sedan 1982 och kan ge fyra års fängelse, om brottet anses grovt upp till tio års fängelse. Sedan 1999 är det straffbart även om ingreppet utförs i ett annat land.

När skolan nu slutat för terminen hamnar många flickor i riskzonen för att utsättas för ingreppet under besök i föräldrarnas hemländer.

– Vi försöker informera föräldrarna att de kan få fängelse om de kommer tillbaka och barnen har könsstympats, säger Petra Blom Andersson, samordnare vid Centrala elevhälsan i Norrköping, till tidningen.

De flesta flickor stympas i åldrarna 4-14 år men operationen görs även på spädbarn. I tonåren får många svåra symptom som menssmärtor och huvudvärk, och det kan vara mycket plågsamt att kissa.

Ingen vet säkert i vilken omfattning könsstympning förekommer i Sverige, eller hur många flickor som förs till sina ursprungsländer för att få det utfört. Mörkertalet är stort.

Länsstyrelsen i Östergötland har under drygt tio år haft i uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld. Norrköping är sedan i höstas utsedd till pilotkommun och bedriver en särskild utbildningssatsning bland skol- och vårdpersonal för att stoppa könsstympning och hjälpa dem som drabbats.

TT/Dagen.se