Helge Fossmo får tidsbestämt straff till 24 år

Livstidsdomen mot Helge Fossmo omvandlas till ett 24 års långt fängelsestraff. Det innebär att han kommer sitta inlåst i minst fem år till.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tingsrätten gick därmed inte på advokaten Anton Strands linje att tidsbestämma fängelsestraffet till 18 års fängelse, vilket i praktiken skulle ha lett till en frigivning om cirka 1,5 år.

I stället slog Örebro Tingsrätt fast att Helge Fossmos livstidsdom ska vara 24 år, och i det slutgiltiga beslutet från Örebro tingsrätt står det att han kan bli villkorligt frigiven om drygt fem år.

Helge Fossmo har sedan mordet och mordförsöket i Knutby för drygt tio år sedan varit frihetsberövad, och fick livstidsstraff för anstiftan till såväl mordet som mordförsöket.

Den 6 oktober framträdde han i Örebro tingsrätt i en muntlig förhandling där han ville få sitt straff tidsbestämt, och domstolen har lyssnat in de argument som hans advokat förde fram. Han genomför permissioner utan anmärkning, och har ett gott nätverk utanför fängelset. På det hela ansågs att återfallsrisken för att begå nya brott var låg.

Men de argumenten räckte alltså inte för att tidsbestämma straffet till 18 år.

"Är en annan person"

Dagen var på plats i tingsrätten i Örebro, när Helge Fossmo med egna ord berättade om sin skuld och hur han arbetat med sig själv i fängelset. Inte minst via studier i religionspsykologi och via diakonala samtal som han för varje vecka. Han pratade då också om sin kristna tro, och om sin förhoppning om att som en fri man få ingå i en församlingsgemenskap.

- Jag är en annan person än jag var 2004, sa han i tingsrätten.

Senast den 12 november måste ett eventuellt överklagande lämnas in. Fossmo har ännu inte bestämt hur han ska göra. Hans ombud Anton Strand säger till TT:

– Han upplever det förstås som positivt att straffet är tidsbestämt – att man går från en fullständig ovisshet till en visshet.

Anton Strand tycker inte att beslutet var oväntat utan att praxis pekat mot ett tidsbestämmande.

– Som livstidsdömd svävar man i fullständig ovisshet om när man får lämna fängelset. Det innebär att både för en själv och sina nära så kan man inte planera en framtid.

Åklagaren överklagar

Samtidigt anser Strand att det finns stöd i praxis för ett straffvärde på 18–21 år.

– Därför blir det blandade känslor hos min klient, säger han.

Tomas Olsson, chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Karlstad, säger till TT att han tycker att beslutet är felaktigt och att han kommer att överklaga. Han anser att det är för tidigt att redan nu fatta beslut om en tidsbestämning eftersom den riskbedömning av Fossmo som gjorts är osäker:

– När det är så här väldigt lång tid innan han ska friges så är det lämpligt med en förnyad riskbedömning närmare inpå. Hade det varit helt klart att riskbedömningen är riktig hade det varit en sak, men med hänsyn till hans personlighet så menar jag att det finns ett osäkerhetsmoment, säger Tomas Olsson.

– Sedan är jag inte helt övertygad om att längden på fängelsestraffet är tillräcklig. Det har jag inte tagit ställning till. Men det är tveksamt om det inte ska vara något högre, säger han.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar