Helge Fossmo talade om Guds nåd i tingsrätten

Örebro. ”Att vara kristen innebär inte att vara felfri, utan att det finns nåd hos Gud. Även för hemska brott.”Så sa Helge Fossmo då han framträdde i Örebro tingsrätt, med målet att få sitt straff tidsbestämt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Drygt tio år har gått sedan morddramat i Knutby. I stort sett lika länge har den dåvarande pastorn Helge Fossmo varit frihetsberövad, dömd till livstid för anstiftan till mord och mordförsök.

I måndags framträdde han i Örebro tingsrätt i en muntlig förhandling, med syfte att få sitt straff tidsbestämt. Hans advokat Anton Strand pläderade för att det skulle bli så och skissade på ett scenario på 1,5 års utslussning innan frigivning.

Han lyfte fram att risken för återfall i brott är minimal, och att Helge Fossmo skött sig exemplariskt i fängelset, samt att han har jobb och familj som väntar på honom den dagen han släpps fri.

Med blicken mot bordet

Helge Fossmo kom till rätten enkelt klädd med en plastpåse i handen. Han framträdde lågmält och lugnt, oftast med blicken riktad ned mot bordet, då och då tittade han upp mot sin advokat, och bara någon gång mot åhörare bakom glasväggen, cirka 20 personer.

Under förhandlingen berättade Helge Fossmo vid flera tillfället om sin kristna tro. Han berättade att han regelbundet under hela tiden i fängelse har haft själavårdssamtal. Varje vecka träffar han antingen en diakon eller en pastor.

– De samtalen handlar om att förstå min egen roll och lära mig att hantera det jag har på mitt samvete, sa Helge Fossmo.

På frågan om han vill tillhöra en församling ute i det fria, började Helge Fossmo berätta mer om sin tro.

– Jag är fortfarande troende och som kristen är det naturligt att tillhöra en församling. Jag vill kunna besöka gudstjänster, och hitta en miljö som är sund.

”Vill inte ha någon ledarroll”

Han tog upp att han nog kommer vara avvaktande och kritisk mot det som predikas.

– Men jag vill aktivt kunna utöva min tro.

Kommer du att predika? fick han som fråga.

– Nej, jag vill inte ha någon slags ledarroll.

Under förhandlingarna tog Helge Fossmo på sig ansvaret för sina handlingar i Knutby. Men han var inte helt överens med rättsväsendets bedömningar. Själv använde han ordet ”sektsjuka” flera gånger. Att det var i en sekt som han utförde sina handlingar, och även hans advokat pekade på att varken före eller efter Knutby har han uppträtt på ett liknande manipulerande sätt.

Försökt hitta en förklaring

Helge Fossmo berättade att han under år av själavård och psykologiska samtal arbetat med att hitta en förklaring till hur han betedde sig i Knutby, inte för att försvara sina handlingar, utan för att förstå.

– Jag har gjort mig skyldig till allvarliga brott. Jag är skyldig och ska straffas för det jag gjort. Det råder det ingen tvekan om.

Däremot anser han att brottet ska vara medhjälp till mord, inte anstiftan.

På en fråga från chefsåklagaren Tomas Olsson förklarade han att han varje dag bär på skuldbördan, oavsett vilket etikett rättsväsendet sätter på brotten han begått.

– Jag bär ansvar för en människas liv, och en människas livslånga skada, sa Helge Fossmo.

– Men jag är en annan person i dag än jag var 2004.

Hur kan du som kristen ha varit delaktig i sådana här brott? fortsatte Tomas Olsson.

– Att vara kristen innebär inte att vara felfri, utan att det finns nåd hos Gud. Även för hemska brott. Min tro på Gud handlar inte hur jag har lyckats leva upp till hans vilja.

Om det svenska rättsväsendet vill ge Helge Fossmo nåd återstår att se. Tomas Olsson ansåg att Fossmo betett sig ”hänsynslöst” under tiden i Knutby.

– Jag menar att Helge Fossmos begäran ska avslås, avrundade han sin plädering.

Den 22 oktober kommer tingsrättens besked om Helge Fossmo får sitt straff tidsbestämt.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Helge Fossmo

Helge Fossmo är i dag 43 år, och sitter inlåst på Tidaholms­anstalten.

Han är dömd till livstid för anstiftan till mord och mordförsök.

Nu vill han få sitt straff tidsbestämt, vilket innebär att han kan vara en fri man om 1,5 år.

Hans advokat anser att återfallsrisken är låg, och att det finns en plan att återanpassa sig till samhället.

Chefsåklagaren menar att straffsatsen redan är för låg, och vill avslå begäran om tidsbestämt straff.

Den 22 oktober kommer tingsrätten med sitt besked.