Het debatt inför kyrkovalet: Präster ska viga alla

Visst kan det spraka om kyrkopolitik. När de tre största nomineringsgrupperna i kyrkomötet, S, POSK och BA möttes för debatt, var det såväl högljutt som polariserat.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tillsammans har de tre nomineringsgrupperna nästan 60 procents stöd, och i ett kyrkomöte som består av många små grupperingar är Socialdemokraterna, POSK och Borgerligt alternativ viktiga maktfaktorer.

Inför kyrkovalet den 17 september möttes de i en webb-tv-debatt på Dagens redaktion, och även om kyrkopolitik ofta är något snällare än allmän politik, rök det till ordentligt i vissa frågor.

Arbetsgivarfrågor

Den fråga som Socialdemokraterna pekat ut som den viktigaste är arbetsfrågor, Svenska kyrkan ska bli landets bästa arbetsgivare. Jesper Eneroth berättade att det ska ske med hjälp av kompetensutveckling, anställningstrygghet och sociala krav i upphandlingar.

– Det är inte alltid prästen som möter en människa i sorg, utan det kanske är kyrkovaktmästaren som krattar i gången. De måste ges redskap att utveckla sitt arbete.

– Men varför är S bättre arbetsgivare än vi i POSK?, undrar Hans-Olof Andrén.

– Jag har varit facklig i många år, skulle jag inte kunna de frågorna? Det här är ingen skiljande fråga, det är klart att alla vill ha en bra arbetsmiljö.

Debatten gick sedan vidare in i en mer känsloladdad fråga, politiska partiers närvaro i kyrkan. POSK har i kyrkoval efter kyrkoval hamrat på samma spik, bort med partierna.

Något förbud skissar POSK inte på, så hur ska det gå till?

Hans-Olov Andrén.– Jag tycker att Socialdemokraterna ska drabbas av en ideologisk klarsyn: Vad håller vi på med? Vi är ett sekulärt parti som samtidigt har ett program för ett lutherskt samfund, löd Hans-Olof Andréns kanonad.

– Det är väldigt olyckligt och tråkigt att POSK bara pratar om formen, hur vi organiserar oss och inte sakfrågor, kontrade Jesper Eneroth (S).

– Det är medlemmarna i Svenska kyrkan som i kyrko­valen väljer vilka företrädare man vill ha.

Olycklig underton

Jesper Eneroth valde att kalla POSK:s retorik för att få bort partierna för ”hård och aggressiv”.

Foto: Natanael Gindemo– Det finns en underton som är olycklig, där man väljer att måla ut S och C som att vi är befläckade med partipolitik. Men vi är minst lika fina medlemmar i Svenska kyrkan, det är olyckligt att det bara handlar om det här.

Hans-Olov Andrén (POSK) valde att svara:

– Ni är väldigt känsliga för detta, så fort någon säger något om att ni inte borde ställa upp som ett politiskt parti, då tar ni det som en personlig kritik mot ert engagemang och er kristna tro.

Sven Milltoft från Borgerligt alternativ (BA), som bildades då Moderaterna slutade ställa upp i kyrkoval, var på samma sida som POSK. Han lyfte också in att hela valrörelsen blir snedvriden, då ett fåtal partier har ett politiskt partis valapparat att sätta in till sitt förfogande.

Sven Milltoft, Borgerligt alternativ.– Det blir en illojal konkurrens, ni har mycket pengar och en välsmord organisation bakom er. Det har inte vi i BA, och inte ni i POSK heller, sa Sven Milltoft och fortsatte.

– Jag kan vara kritisk till POSK också, man ska vara tydlig med sina värderingar. Det är ni i Social­demokraterna och vi i BA.

Den fråga som Borgerligt alternativ lyft i valrörelsen är att Svenska kyrkan är för toppstyrd och det finns för mycket byråkrati.

Vill ni se mindre makt i Uppsala?

– Ja, definitivt, sa Sven Milltoft (BA).

– Svenska kyrkan är församlingarna. Det är det primära sättet för kyrkan att gestalta sig. Det är där som krutet ska läggas, där är kyrkans framtid.

Ett uttalande som direkt kritiserades av S, som undrade varför inte BA drivit frågan hårdare.

Debatt om valsystemet

Kyrkovalsdebatten stod alltså mellan de tre största nomineringsgrupperna, och det fanns ingen fråga där de tre var helt eniga. När debatten gled in på om valsystemet borde göras om, där POSK helt vill göra om valsystemet, hettade det till lite extra.

– Det vi gör är att säkerställa medlemsdemokratin, sa Jesper Eneroth (S) som försvarade nuvarande ordning.

Han fick mothugg från bägge motdebattörer. Sven Milltoft (BA) var mer försiktig, och önskade på sikt ett nytt valsystem.

– Vi måste hitta ett mer effektivt demokratiskt system. Kanske elektroniskt val, samt krympa kyrkomötet, det är för stort.

POSK vill dock gå längst och införa indirekta val, där kyrkoval enbart sker på lokal församlingsnivå där församlingar sedan utser representanter till stift och kyrkomötet i Uppsala. När han sa att nuvarande system är livsfarligt, inte minst för att det öppnar upp för SD, tog det skruv hos de andra.

– Det är farligt att ändra det demokratiska systemet, då går vi en sluttande väg till mötes, sa Jesper Eneroth (S).

– Ni kortsluter församlingarna, svarade Hans-Olof Andrén (POSK).

– Församlingar består av medlemmar, så det går inte sätta församling kontra medlemmar, svarade Sven Milltoft (BA) i sitt försvar av demokratiska val till samtliga tre nivåer i kyrkan.

”Man ska viga alla”

Debatten avrundades med frågan om präster ska viga samkönade par, även om det strider mot deras teologiska övertygelse. En fråga som blev riktigt omdebatterad efter att statsminister Stefan Löfven krävt det.

– Löfven gav uttryck för den linje vi drivit i många år. Om man blir präst i dag är det en rimlig ordning där man ska viga alla, menade Jesper Eneroth (S), som tryckte på att ingen får diskrimineras i kyrkan.

– Jag tycker att den ordning som vi har i dag är bra, kontrade Sven Milltoft (BA).

– Men i framtiden behöver vi en ny lösning.

Han menade att den här frågan, på sikt, kommer att lösa sig. Om 50 år är detta en icke-fråga, men i nuläget ska en präst inte bli tvingad att viga samkönade par.

Hans-Olov Andrén försvarade nuvarande ordning på ett mer passionerat sätt.

– Det här är ett paradexempel på skillnad mellan samhällspolitik och kyrkopolitik. I samhällspolitiken driver man en fråga och vill köra ut motståndarna. Men inom kyrkopolitiken har vi olika teologiska inriktningar, de som tycker att det är jättebra att vi har vidgat äktenskapssynen, medan andra inte hänger med och tycker att äktenskapet är mellan en man och kvinna. Båda synsätten bör få finnas parallellt i vår kyrka.

Läs mer på Dagens stora kyrkovalssajt

Vad ska jag rösta på i kyrkovalet? Gör Dagens test!

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar
Vi kan bekämpa orättvisor och förnedring, genom att värna om både offret och förövaren, skriver Hanna Möllås.
Foto: Andrik Langfield/Natanael Gindemo
Foto: Andrik Langfield/Natanael Gindemo
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo