Hetsigt för Kristna värdepartiet i debatt

Det blev stundtals hätskt när Kristna värdepartiets ledare Per Kronlid drabbade samman med Humanisternas ordförande Christer Sturmark i en debatt inför valet. På dagordningen stod kontroversiella ämnen högt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Titeln för debatten var ”Kristen eller sekulärhumanistisk värdegrund – vilket samhälle vill vi ha?” och bara bara några minuter hann gå innan tonläget höjts avsevärt i aulan på Norra Real i Stockholm. Och äktenskapsfrågan var det första som som kom upp.

– Vår grundprincip är at man förbjuder bara saker som man kan påvisa är skadliga. Du lyckas inte leverera ett enda argument till varför det skulle vara skadligt att två myndiga människor som älskar varandra och inte står i beroendeställning ska få gifta sig, sa Christer Sturmark.

Samkönade äktenskap i fokus

Någon omedelbar replik från Per Kronlid blev det inte, utan han försökte i stället leda in samtalet på varför Sturmark inte propagerar för månggifte. Efter upprepade frågor motiverade han dock sin hållning som – om Kronlid fick inflytande över politiken – skulle innebära att Sverige förbjuder samkönade äktenskap:

– Vi ser det som en naturrättsfråga. Det är helt onaturligt med homosexuella äktenskap. De får gifta sig med vem de vill, bara det inte är av samma kön, fortsatte han och fick svar från Christer Sturmark:

– Jag accepterar att din Gud tror att homosexuella inte får gifta sig. Jag accepterar att du som troende vill följa och lyda detta. Men knäckfrågan är varför du också vill att alla vi andra som inte tycker så ska rätta oss efter vad du tror i den här frågan.

Tror inte på agalagen

I rasande fart betades sedan aborter, könsroller och samkönade adoptioner av och bland publiken hördes många och långa suckar inför Per Kronlids påståenden. Det som kanske mest fick publikens ögonbryn att höjas var den skrivelse som handlar om att Kristna värdepartiet vill upphäva lagen som förbjuder barnaga från 1979. Partiets motivering är att ”förbudet hindrat föräldrar från att utöva sin auktoritet”.

– Vi anser att misshandelslagen räcker. Ett barn ska inte särbehandlas på ett snällare sätt, sa Kronlid i debatten.

Per Kronlid hoppas kunna locka besvikna KD-väljare och tror sig få några procent i riksdagsvalet, men i de senaste publicerade opinionsmätningarna finns partiet inte alls representerat.

Debatt