Hillary Clinton får mest stöd från predikstolarna

Afroamerikanska pastorer är de som oftast använder predikstolen som plattform för att stödja någon av presidentkandidaterna i USA. Mest stöd får Hillary Clinton.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är ansedda undersökningsinstitutet Pew Research Survey som har ställt frågor om hur ofta amerikanska protestantiska kyrkobesökare hör sina pastorer ge stöd för den ena eller andra presidentkandidaten.

Sex procent av kyrkobesökarna anger att de hört sin pastor tala varmt om Hillary Clinton, medan bara en procent hört sin kyrkas ledare propagera för Donald Trump från predikstolen.

Samtidigt har sju procent hört kritik mot Donald Trump från kyrkans talarstol de senaste månaderna, och fyra procent fått lyssna till negativa omdömen om Hillary Clintons politik.

Pastorerna i församlingar med afroamerikanskt ursprung utmärker sig dock jämfört med helheten. Hela 28 procent i de svarta församlingarna uppger att deras pastor har talat för Hillary Clinton, och 8 procent säger att deras ledare gett stöd till Bernie Sanders. Trump får stöd från endast två procent, enligt undersökningen från Pew Research survey.

20 procent av de svarta kristna ledarna har samtidigt talat emot Donald Trump och sju procent i de afroamerikanska församlingarna har hört motsvarande argumentation mot Hillary Clinton.

Nästa två tredjedelar (64 procent) av de tillfrågade säger att de har hört pastorn tala om politiska frågor från predikstolen.

Sakfrågorna som kyrkobesökarna uppfattat har tagits upp fördelar sig enligt följande: religionsfrihet (40 procent), homosexualitet (39 procent) aborter (29 procent), migration (27 procent), miljöfrågor (22 procent) samt ekonomisk ojämlikhet (18 procent).

Läs mer om valet i USA

Alla tidigare artiklar