Historiskt kyrkoledarmöte på Kuba

Med kindpussar inleddes det historiska mötet mellan påven Franciskus och den rysk-ortodoxe patriarken av Moskva Kirill. Avslutningsvis skrev kyrkoledarna under ett gemensamt dokument om bland annat situationen för kristna i Mellanöstern.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det två timmar långa mötet, som ägde rum på Havannas flygplats, hade förberetts under lång tid. Tidningen Signum uppger att träffen var frukten av långa och mödosamma strävanden efter bättre ekumeniska relationer mellan katolska och rysk-ortodoxa kyrkan.

Vid den efterföljande presskonferensen sa Patriark Kirill att samtalet hade varit mycket gott och att de hade förstått varandra väl. Han sa också att de båda är medvetna om det ansvar de har för sina respektive kyrkor.

Inför det samlade pressuppbådet skrev Franciskus och Kirill också under ett gemensamt dokument bestående av 30 punkter.

Där beklagar de bland annat de historiska motsättningarna mellan kyrkorna och att katoliker och ortodoxa än i dag inte kan fira nattvard tillsammans.

Ett viktigt tema i dokumentet är den svåra situationen för kristna i Mellanöstern och Afrika. "Vi vädjar till det internationella samfundet om ett skyndsamt agerande för att stoppa en fortsatt fördrivning av kristna från Mellanöstern", står det.

Påven och patriarken konstaterar också att interreligiös dialog är oumbärlig i dessa "oroande tider". De skriver att meningsskildaktligheter i fråga om religiösa sanningar inte får hindra människor med olika tro att leva i fred och harmoni.

Kyrkoledarna tackar Gud för den aldrig tidigare skådade kristna förnyelsen i Ryssland, och i många andra länder i Östeuropa. Men de uppmanar samtidigt Europa att inte glömma dess kristna rötter.

"Vi uppmanar kristna i östra och västra Europa att enas ... så att Europa bevarar dess själ, formad av 2 000 år av kristna traditioner."

Likaså varnar de för en allt mer tillåtande syn på aborter och dödshjälp samt att inställningen till äktenskap har ändrats.

De beklagar också situationen i Ukraina och vill förmå parterna att hitta en lösning.

Enligt Signum talar dokumentet också om att ömsesidiga kyrkliga relationer mellan Rom och Moskva ska återupptas.

Fredagens möte på Kuba var historiskt så till vida att det var första gången som en påve och en patriark av Moskva träffas. Men redan 1964 möttes den dåvarande påven Paulus VI och den ekumeniske patriarken Athenagoras av Konstantinopel i Jerusalem. Året efter lyftes de ömsesidiga bannlysningarna från 1054.

Sedan dess har påvar mött och olika ortodoxa och orientaliska patriarker – dock inte patriarken av Moskva förrän på fredagen.