Hög tid för den som vill bli kyrkopolitiker

Vill du bestämma över Svenska kyrkans framtid?Då ska du träda fram nu. På kyrkokansliet i Uppsala pågår förberedelserna för fullt för att kratta manegen för såväl kyrkopolitiker som väljare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är ett halvår kvar till kyrkovalet, och förberedelserna är i full gång. För de nomineringsgrupper som ställer upp gäller det att inom kort börja profilera sig och visa upp sina framtidsvisioner. Men på kyrkokansliet i Uppsala, granne med den ståtliga domkyrkan, pågår helt andra förberedelser. Här finns tjänstemännen som ska sjösätta hela valapparaten, med 5,2 miljoner röstberättigade.

Är valgeneral

Anki Bondesson är valgeneral och ansvarar för allt praktiskt, som hur många valsedlar som ska tryckas upp, var vallokalerna ska finnas, hur de som håller i valet ska utbildas.

Hon kan svara på det mesta praktiska kring kyrkovalet. Vad hon inte svarar på är dock det som många framåt valdagen troligtvis anser är den viktiga: vad ska jag rösta på?

– Mitt uppdrag är att se till att valet genomförs, och jag har ingen åsikt om de som ställer upp, säger hon om sin roll som val­general.

Hon har 15 personer som hjälper henne på valkansliet, och de har till uppgift att bygga upp valets infrastruktur. Och det går fortfarande att hoppa på tåget. Den som vill förändra Svenska kyrkan kan fortfarande anmäla sitt intresse att ställa upp i valet.

– Den 18 april är sista datumet att registrera sig, säger Anki Bondesson.

Går att bilda egen grupp

Antingen går det att ansluta sig till en av de grupper som redan finns, och den som inte är nöjd med utbudet har fortfarande chans att bilda sin egen grupp.

Bara de som har drömmar och visioner för Svenska kyrkan träder fram, finns kyrkans valarbetare där för att ge dem en plattform.

Bland annat finns Mattias Nihlgård till tjänst. Han jobbar med kyrkovalets kommunikation, och ska se till att sprida information om att det är kyrkoval. Flera kampanjer planeras, och han säger att nu har Svenska kyrkan ett gyllene tillfälle att berätta om sin verksamhet.

– Det går inte att tala om kyrkovalet utan att tala om kyrkan, säger han.

Dels finns kyrkans traditionella kärnverksamhet, gudstjänster, dop, bröllop och begravningar, som de flesta känner till. Det här är saker som inte går att rösta bort.

– Men i och med kyrkovalet har vi chansen att också berätta om den verksamhet som människor inte känner till, säger Mattias Nihlgård.

Chans att påverka

Och det är när kyrkans verksamhet presenteras som nomineringsgrupperna också kan tydliggöra vad valet handlar om, vilken verksamhet kyrkan borde satsa på.

–  Det är lätt att säga att kyrkan borde göra si eller så. Nu har du en chans att påverka, säger Mattias Nihlgård.

Förtidsröstning på valdagen

I samband med kyrkoval brukar det ofta nämnas att valdeltagandet är lågt, runt 12 procent av de röstberättigade röstar.

Har ni någon strategi för att få upp valdeltagandet?

– Beslutet om att kunna förtidsrösta fram till valdagen är ett sätt som ska göra kyrkovalet mer tillgängligt, säger Anki Bondesson.

Det ska exempelvis gå att förtidsrösta på själva valdagen, i vilken röstningslokal som helst i landet, oavsett var man är kyrkobokförd. Ett annat sätt är att erbjuda röstningslokaler på fler ställen, till exempel köpcentrum, så det blir enklare för medlemmar att rösta.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Kyrkovalet

Svenska kyrkan har haft kyrkoval i egen regi sedan 2001.

Årets val hålls den 17 september.

Valet sker på tre nivåer, kyrkomötet, stiftet och till den lokala församlingen.

I kyrkomötet sitter i dag 12 nomineringsgrupper.

Totalt finns omkring 900 grupper.

Valet kommer att kosta omkring 100 miljoner kronor.

Valinformation tas fram på 21 språk.

Förra valet, 2013, röstade cirka 750 000 personer, drygt 12 procent.