21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Holländsk biskop avgjorde asylärende

Ansågs tillräckligt kompetent för att avgöra en konvertits trovärdighet.

Efter en lång process, med flera överklaganden, fick till slut den katolske biskopen Everard de Jong rätt mot landets justitieminister Fred Teeven. Biskopen gick i god för att en 31-årig afghansk asylsökande var en genuin kristen, efter att ha konverterat från islam. Men det krävdes tre överklaganden innan en domstol till slut kom med sitt utlåtande, där biskopen ansågs som tillräckligt kompetent för att bedöma att konvertiten var genuin. Till domstolen pläderade landets justitieminister för motsatsen.

I och med att det är förbjudet att konvertera från islam i Afghanistan, med risk för dödsstraff, fick Abdul Ghaffor Ahmadzai asyl i Holland.

Det är den katolska tidningen The Tablet som berättar om asylfallet där kyrkans man ställdes mot statens. De berättar också att den afghanske mannen tidigare jobbat som tolk åt den holländksa armén i Afghanistan.

Liknande problematik finns i Sverige, där pastorer och präster går i god för konvertiter som är i asylprocessen, men som inte alltid blir trodda av migrationsmyndigheterna. I Sverige har dock inte politiker något att säga till om i enskilda asylärenden, utan det är Migrationsverket och migrationsdomstolarna som fäller avgörandena genom att tolka lagen.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar