Hon blev kristen – trakasserades på asylboendet

Sommaren 2014 kom ”Helen” från Sudan till Sverige. Ett år senare blev hon kristen – och då började problemen.
– Jag har blivit utfryst, kritiserad för min klädsel, hotad och slagen i ansiktet, säger hon till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I dag bor ”Helen”, som egentligen heter något annat, i ett hus som en kyrka äger. Att hon har längre in till ortens centrum är ett pris hon tycker är värt att betala. I kyrkans lokaler behöver hon inte riskera att utsättas för hot, våld och trakasserier från andra muslimer på asylboendet som hon har lämnat.

– Men när jag åker in till stan för att uträtta ärenden hör jag fort- farande att de pratar illa om mig.

Så länge ”Helen” fortfarande var muslim var livet relativt smärtfritt.

Senare flyttade hon till en ny ort (där hon fortfarande bor) och sommaren 2015 konverterade hon och blev kristen.

I samma veva gick hon till kyrkan varje söndag. När hon dessutom slutade att fasta under Ramadan och tog av sig slöjan kom de kritiska frågorna från andra asylsökande.

– Jag berättade att jag hade blivit kristen och jag försökte att förklara kristen tro. Många muslimer har en felaktig uppfattning, men ju mer jag pratade om min tro desto mer problem fick jag.

Blev utfryst av alla

”Helen” berättar om hur kvinnorna som hon delade rum med vägrade att låta henne sova på nätterna. De spelade musik på hög volym eller pratade och när ”Helen” bad dem att dämpa sig möttes hon av ignorans. Samtidigt blev hon dagtid utfrusen av såväl kvinnor som män.

– En gång när jag var ensam på rummet kom en man in. Dörren var låst, men han hade fått tag på en nyckel och utan att knacka låste han upp. Jag sa att det inte var okej och då slog han mig i ansiktet.

Vet du varför mannen slog dig?

– Ja, han sa att det var på grund av min tro.

Vid ett annat tillfälle knackade det på dörren. När ”Helen” öppnade stod en maskerad man utanför och sa att hon skulle dö om hon inte blev muslim igen. På grund av maskeringen vet inte ”Helen” vem det var, men hotet gjorde henne riktigt rädd.

Hon berättar dessutom om en incident som inträffade när en man som hade flyttat från asylboendet in till orten såg henne komma gående i centrum.

– Han stannade bilen som han körde och började skrika åt mig att jag skulle ändra min klädsel.

Felaktiga översättningar

Enligt ”Helen” är det nästan uteslutande asylsökande muslimer som har vållat henne problem. Men nämner även att hon har läst kopior av intervjuer med Migrationsverket som hon har gjort med hjälp av tolk.

”Helen” säger att hon flera gånger har märkt att tolkarna har sagt saker som hon inte har sagt, bland annat när det gäller hennes konvertering.

– Efter problemen på asyl- boendet erbjöd Migrations- verket att jag kunde få flytta till ett annat ställe. Men jag tackade nej eftersom jag tror att jag hade fått samma problem där. I stället tog kyrkan hand om mig efter det senaste hotet.

Har du berättat om hoten och trakasserierna för Migrationsverket eller polisen?

– Jag har anmält tre incidenter till polisen. Men ingenting har hänt.

– Hot och trakasserier är ett jättestort problem på asylboenden runt om i landet.

Vad tycker du att svenska myndigheter borde göra för att minska problemen?

– Konvertiter behöver skydd, vi är väldigt sårbara. Antingen borde konvertiter få permanent uppehållstillstånd så snabbt som möjligt. Eller så borde det finnas särskilda asylboenden för konvertiter. Nu är jag glad att kyrkan har kunnat erbjuda mig skydd.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Trakasserier mot asyl-sökande

Open Doors har under våren undersökt vilka kristna asylsökande och nyanlända som har utsatts för förföljelse och trakasserier i Sverige.

Enkäten visade att av de svarande som utsatts för våld, hot och trakasserier är majoriteten konvertiter.

I nästan samtliga fall rörde det sig om återkommande incidenter. 123 personer har rapporterat in incidenter till Open Doors.