Hönö reder ut hur tro och företag hänger ihop

Hönö. Han är en framgångsrik företagare som två gånger ställt upp i borgmästarvalet i London.
Och han har länge varit en av de ledande personerna i Lausannerörelsen.
Ram Gidoomal besökte Hönökonferensen för att tala om tro och företagande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Lausannerörelsen, som grundades på initiativ av världsevangelisten Billy Graham i mitten av 1970-talet, har haft en stor påverkan på den globala kristenhetens utveckling. Genom den har evangelikala från alla delar av världen kommit samman för att finna en gemensam grund för bland annat evangelisation och mission.

Engelsmannen Ram Gidoomal var fram till nyligen styrelseordförande i Lausannerörelsen, ett uppdrag han haft i sex år.

Under ett besök hos vänner på Hönö fick Dagen en intervju med honom.

Hur skulle du beskriva den evangelikala rörelsen i dag, går den framåt?

– Om du ser på den evangelikala rörelsen så är det kamp i vissa länder och förföljelse, som till exempel i Nordkorea. I Indien, med hindutva (en hindunationalistisk rörelse) så ökar förföljelsen. I Västeuropa sker även här en förändring. Man ser inte längre positivt på evangelikala kristna, och det blir spänningar mellan kyrka och stat.

– Det är något som det finns för- och nackdelar med. Vissa saker blir svårare, men det kan också vara något positivt med att man får kämpa för sin sak, och att kyrkor måste enas för att klara det tillsammans, säger han till Dagen.

Han nämner också tillväxten i Kina, Nepal och vissa länder i Afrika som något att glädjas över. Invandringen till Europa skapar också stora församlingar i sekulariserade länder.

– Det ger väckelse. Om man ser det globalt finns det alltså både uppmuntrande och nedslående signaler, men överlag är det tillväxt, säger han.

Lausannerörelsen har framgångsrikt samlat kristna. Men kan frågan om synen på homosexualitet splittra den evangelikala rörelsen?

– Det är en fråga som tragiskt nog inte bara splittrar den evangelikala rörelsen utan även kyrkor, säger han.

Han menar att många kyrkor i dag i västvärlden möter ett politiskt tryck att välsigna samkönade äktenskap. Det gäller till exempel den anglikanska kyrkan, som kan delas då afrikanska kyrkor har hotat att lämna gemenskapen om samkönade äktenskap accepteras av anglikanska kyrkor i väst.

”Inte falla sönder”

– Den stora frågan är om ledarskapet i kyrkan kan hantera trycket. Min bön är att kyrkan inte ska falla sönder utan enas. Men det politiska trycket är mycket stort på alla kyrkor i dag, säger han.

– Det är en utmaning, och ett prov. Det kräver mycket bön.

Ram Gidoomal är inte bara involverad i Lausannerörelsen. Han är också en framgångsrik affärsman som nu arbetar för att rättvis handel ska bli en självklarhet. Han driver företaget Traidcraft, som säljer fair- tradevaror, och som påverkat flera stora affärskedjor i Storbritannien att börja sälja rättvisemärkta produkter.

Han betonar vikten av rättvisa på flera plan.

– Den som är högst betald i Traidcraft får högst ha sex gånger mer än den som har lägst betalt. Det är viktigt, då skillnaderna i inkomst annars blivit obscena, säger han.

Gidoomal menar att tron måste påverka hela livet, även när vi gör affärer. Under Hönökonferensen talade han just om tro i yrkeslivet under ett seminarium.

– Det är en viktig fråga. Många av oss är kristna under söndagen, men när vi går till jobbet på måndag, vad händer då? Vad gör vi om företaget vi arbetar med vill göra illegala affärer? säger han.

– Du kan vara lärjunge och göra affärer på ett sätt som följer bibliska principer.