I dag skriver Trump under presidentorder om religionsfrihet

Stora delar av kristenheten i USA har efterfrågat en tydlig policy från Trump om religionsfrihet. President Trump kommer att skriva under en sådan policy under torsdagens National Day of Prayer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!