Idéburna aktörer skyddas från vinstregler

Regeringen och Vänsterpartiet har enats om att undanta idéburna organisationer från det kommande lagförslaget om begränsningar av vinster i välfärden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– För oss i Miljöpartiet har det varit viktigt att reglerna inte försvårar för de viktiga idéburna organisationer som finns inom välfärden och den tryggheten kan vi nu ge - och det känns mycket bra, säger Gustav Fridolin till TT.

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson, säger till Aftonbladet:

– Den proposition som vi avser att lägga på riksdagens bord i mars 2018 om vinstreglering, där kommer de idéburna inte att ingå.

Detta betyder att aktörer som till exempel Svenska Kyrkan och välgörenhetsorganisationer som varken är kommunala eller privata skyddas.

När det gäller den omdebatterade frågan om vinsttak för de aktörer som berörs ger Fridolin inte något besked i dagsläget.

– Det kommer regeringen att återkomma till när vi lägger lagrådsremiss och proposition, säger han.

Lilla Erstagården