Foto: Natanael Johansson
Reporter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter med utrikesfrågor som bevakningsområde, i huvudsak med inriktning på Europa. Mellan 2000 och 2015 var hon kulturredaktör på Dagen, och skriver fortsatt då och då för Dagens kulturavdelning. Hon är aktiv inom The Media Project, ett internationellt nätverk för kristna journalister.

08-619 24 51

Följ också via
Twitter