Inget kristet bönerum på Länssjukhuset i Jönköping

Det blir inget kristet bönerum på Länssjukhuset i Jönköping. Den politiska majoriteten står kvar bakom en neutral andaktslokal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det står klart sedan sverigedemokraterna aktualiserade frågan i en interpellation till regionfullmäktige.

SD föreslog att man skulle återinrätta ett bönerum med kristna förtecken, som kors och biblar, på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I dag har man där, i enlighet med regionens Riktlinjer för andlig vård, ett neutralt andaktsrum "för meditation, bön och stillhet".

Sverigedemokraterna motiverar förslaget med att man månar "om värden i Sverige och de som har en kristen tro."

Frågan mötte starkt motstånd från samtliga övriga partier i regionfullmäktige.

- SD vill göra skillnad på människor och människor, sa Annica Nordqvist (MP), enligt Jönköpingsposten.

Socialdemokraterna påpekade att merparten av den svenska befolkningen inte har någon uttalad religiös uppfattning.

Även kristdemokraterna motsätter sig återgången till ett enbart kristet bönerum.

- Vi står bakom de riktlinjer vi har för andlig vård, där den andliga vården ska vara tillgänglig för människor av olika trosuppfattningar och även människor som saknar en trosuppfattning, säger regionsrådet Mia Frisk (KD), till Dagen.

- Därför ska rummet vara inrett som en neutral lokal.

Är ni också emot att det inrättas ett separat kristet bönerum på sjukhuset?

- Då är frågan vem som ska bekosta ett sådant rum, svarar Mia Frisk.

- Nu tillhandahåller regionen ett rum som är tillgängligt för alla. Det går jättebra att ta med sig en egen bibel när man går dit.

Bönerummet på Länssjukhuset Ryhov gjordes om till ett konfessionslöst meditations- och bönerum förra året.

Debatt