Insamling startad för barnmorskan Ellinor Grimmarks rättegångskostnader

En insamling har startats av Skandinaviska människorättsjuristerna för att täcka barnmorskan Ellinor Grimmarks rättegångskostnader. Enligt Arbetsdomstolens dom ska hon betala drygt 600 000 kronor till landstinget i Jönköping.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är Skandinaviska människorättsjuristerna, den byrå som har företrätt Ellinor Grimmark i rättsprocesserna mot Region Jönköping, som startar insamlingen. I ett pressmeddelande skriver juristbyrån att man vänder sig till "i första hand privatpersoner och företag i Sverige". Man påpekar att Ellinor Grimmarks fall inte är ett led i en "europeisk kampanj mot aborträtt" utan handlar om en enskild arbetstagares rätt till samvetsfrihet med hänvisning till religions- och åsiktsfriheten.

Domen: Har inte utsatts för diskriminering

Den 12 april kom Arbetsdomstolens dom i fallet i Grimmark där domstolen slog fast att den kristna barnmorskan inte hade utsatts för diskriminering när hon vägrades anställning inom landstinget. Landstingets skäl var att Grimmark inte var beredd att utföra aborter inom ramen för barnmorsketjänsten.

Förlorat två gånger

Ellinor Grimmark tog fallet till Diskrimineringsombudsmannen, sedan tingsrätten. Hon förlorade båda gångerna.

I tingsrätten dömdes Grimmark till att betala landstingets rättegångskostnader på 925 000 kronor. Även då anordnade Skandinaviska människorättsjuristerna en insamlingskampanj, vilket ledde till anklagelser om att Grimmark tog emot pengar från amerikanska antiabortorganisationer. 

Enligt Skandinaviska människorättsjuristerna kom merparten av de insamlade pengarna från privatpersoner i Sverige samt den kristna organisationen Alliance Defending Freedom (ADF International), som säger sig försvara religionsfriheten världen över.

 

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården