Israels ambassadörs protest till ärkebiskopen efter tweet

I ett öppet brev till Antje Jackelén vill Israels ambassadör tydligt markera mot en tweet från prästen Anna Karin Hammar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Isaac Bachman, Israels ambassadör, har i ett öppet brev vänt sig till Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. I brevet beklagar han sig över att kyrkan inte på något sätt tagit avstånd från prästen Anna Karin Hammars tweet om "pinkwashing", där hon kritiserade den israeliska närvaron i Pride-tåget och anspelade på att det inte var av genuint intresse för hbtq-rörelsen, utan att det handlade mer om att markera mot palestinier.

Läs också: Svenska kyrkan vill inte kommentera prästens Israelutspel under Pride
 

I sitt brev beskriver Isaac Bachman hur problematiskt han anser det är att Svenska kyrkan inte agerat, framförallt eftersom kyrkan så ofta kritiserar Israel i andra sammanhang.

– Jag finner det förvånansvärt och problematiskt att kyrkan inte har ansett det nödvändigt att klart ta avstånd eller fördöma dessa vedervärdiga beskyllningar av prästen Anna Karin Hammar, skriver han i brevet.

Fått ställa in av säkerhetsskäl

Svenska kyrkans svar har varit att Anna Karin Hammars tweet får stå för henne, och att det råder åsiktsfrihet.

Trots en massiv kritik, har Anna Karin Hammar själv valt att ligga lågt och har ännu inte förtydligat vad hon menade med sin tweet. Hon har också efter all uppmärksamhet tvingats ställa in ett evenemang i Malmö av säkerhetsskäl.