Italien kritiseras för hädelselagar

En ny rapport från USA:s federala regering placerar Italien på sjunde plats när länderna med värst hädelselagar listas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I huvudrapporten konstateras att 71 av världens 195 länder har hädelselagar, med straffpåföljder från böter till fängelse och avrättning.

The U.S. Commission on International Religious Freedom har rangordnat de 71 länderna och gett dem poäng utifrån olika kriterier – ju högre siffra desto större brott mot internationella människorättsprinciper.

Värst i Iran och Pakistan

Värst är situationen i Iran (66,7 poäng) följt av Pakistan (64,2) och Jemen (63,5). Sju länder, däribland Italien, landar på över 55 poäng. I Italien, som har 56,2 poäng, är det bland annat kriminellt att förolämpa "den statliga religionen" (katolicismen).

Egypten får i likhet med Italien 56,2 poäng. De ansvariga för rapporten menar att ländernas hädelselagar är lika vaga och de får därför 8 poäng av 10 möjliga. Båda länderna får också 5 poäng av 10 möjliga gällande straffpåföljden, där den högsta sanktionen är fängelse. Rapportförfattarna tilldelar samtidigt maximalt 10 poäng till både Egypten och Italien på indikator 5, "Diskriminering mot grupper".

Men trots att länderna alltså får samma totalpoäng konstaterar rapportförfattarna att de båda länderna samtidigt skiljer sig åt på många sätt.

"De senaste kända anklagelserna om hädelse i Italien skedde under 2009, men den anklagade frikändes tre år senare. I Egypten försämras dock situationen och förföljelserna ökar."

"Även om innehållet i hädelselagarna i såväl Egypten som Italien avviker väsentligt från internationella och mänskliga rättighetsprinciper, verkställs deras lagar i mycket olika sammanhang. Följaktligen är konsekvenserna för misstänkta hädare väldigt annorlunda."

Iran, Pakistan och Jemen är som sagt de tre länder i världen där hädelselagarna är allra värst. Därefter följer Somalia och Qatar. Rapportförfattarna skriver att hädelselagarna i de fem länderna strävar mot att skydda den islamiska statsreligionen på ett sätt som otillbörligt diskriminerar olika grupper.

Hädelse

  • Hädelse innebär att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt.