Jackelén och Arborelius tackade påven i Rom

I gassande sol, 30-gradig värme och 40 procentig luftfuktighet träffade Svenska kyrkans Antje Jackelén och katolska kyrkans Anders Arborelius påven Franciskus på Petersplatsen i Rom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det måste ha varit hiskligt varmt i de heltäckande dräkterna som de tre behövde ha på sig vid tillfället. Men var det jobbigt så var det ingenting som märktes. Det var idel glada miner och skratt när de svenska biskoparna överlämnade en svenskmålad ikon föreställande den helige Franciskus till påven som bär helgonets namn.

– Jag hoppas han blev glad för ikonen som ju är ett enhetstecken, säger Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén till Dagen.

Mötet ägde rum under generalaudiensen på onsdagen och var inplanerat sedan länge. Syftet var att från svensk sida tacka Franciskus för hans besök i Lund och engagemang när svenska lutheraner och katoliker i höstas tillsammans uppmärksammade 500-årsminnet av reformationen.

– Jag tror att påven, som vi, är övertygad om att den energi som skapades då känns och verkar, säger Antje Jackelén.

Gemensam vesper

På frågan om hon tycker att mötet i Lund redan gett några frukter svarar hon:

– O, ja, absolut. Det finns flera konkreta tecken. Domkyrkoförsamlingen i Lund och katolska St Thomas har börjat fira vesper tillsammans varannan vecka. Ungdomsorganisationerna har kommit varandra närmare och runt om i församlingarna i Sverige har det uppstått samtalsgrupper. Sedan märker vi av energin tydligt i arbetet i Sveriges kristna råd.

Katolske biskopen Anders Arborelius, som beskriver mötet med påven som ett ”glatt åter­seende”, håller med.

–  Ja. På det mänskliga planet har det betytt väldigt mycket och det har skapat djupare relationer mellan oss.

Det var i oktober 2016 som ledarna för Lutherska världsförbundet, Katolska kyrkan och Svenska kyrkan träffades i Lund. En särskild liturgi, framtagen för det tillfället, användes under den gemensamma gudstjänsten. I dag har liturgin anammats på flera håll i världen.

– Man har använt sig av liturgin i det Heliga landet, i Frankrike och Chile. Vår modell för samarbete har även uppmärksammats i andra sammanhang, bland annat i den arabisktalande världen. Det finns tankar på att använda modellen i möten mellan sunni- och shiamuslimer, säger Antje Jackelén.

Läs fler artiklar om ärkebiskop Antje Jackelén

Alla tidigare artiklar