”Jag är präst och en del i Kristi kyrka”

Bunkeflostrand är en förort till Malmö med explosiv tillväxt. Prognoserna talar om ett fördubblat invånarantal bara på några år. Och naturligtvis är närheten till Öresundsbron avgörande, samhället ligger precis söder om brofästet. Svenska kyrkan har många ansikten. Den är en folkkyrka, men den är också evangelisk. Den är episkopal men också demokratisk. Den är gammalkyrklig, men också låg- och högkyrklig. Den kan vara karismatisk, men också feministisk. I en rad artiklar beskriver Dagen, genom mötet med människor engagerade i Svenska kyrkan, några av de strömningar som präglar dagens kyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller