”Jag förstår om pastorer kan känna sig kränkta”

En pastors vittnesmål att en person blivit kristen räcker inte som asylskäl. Det menar Migrationsverket som nu svarar på kritiken från Dagens artikel om iranska konvertiter i onsdags.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En pastor som går i god för att en person är genuint kristen är en del i bevisföringen. Ett dopbevis kan vara ett annat. Det menar Carl Bexelius, tillförordnad biträdande rättschef på Migrationsverket.

– Frågan om en person är genuint kristen eller inte är oerhört svår. Det är flera saker vi måste ta ställning till i bedömningen. I debatten ibland kan man få intrycket att det handlar om att kunna räkna upp tio Guds bud eller svara på vilka som var lärjungar, men så går det sällan till, säger Carl Bexelius.

Dop inte bevis nog

Han menar att ju mer information man har om förfarandet när man lämnade islam för kristen tro och kan lägga fram för Migrationsverket, desto bättre. Har man ett dopbevis bör man också kunna redogöra för bakomliggande orsaker, dopet i sig är inte bevis nog, menar Carl Bexelius, eftersom det inte finns en allmängiltig process för när man döps som används av alla.

– Jag kan förstå känslan av att pastorerna känner sig kränkta eller förbisedda när de går i god för att en människa är genuint kristen, men jag tycker inte man ska känna så. Vi har helt olika utgångspunkter, menar Carl Bexelius.

– Det krävs att man håller ett djupare samtal med den asylsökande med frågor om hur man kom till insikt om detta. Man måste exempelvis väga in om konverteringen har skett i samband med att man fått avslag på sin asylsökan. Är det sannolikt det som personen säger? Där ligger kärnan i asylprövningen.

Svårt för konvertiter

Situationen för konvertiter i Iran medger han är svår. Det finns dokumentation från längre tillbaka i tiden när en person dömdes till döden för att ha frånfallit från islam och ett annat, nyligare, fall där en konvertit dömdes till fängelse. Trots att det inte finns någon formell lag som säger att konvertiter ska straffas så följer man sharialagstiftningen lokalt, vilken förbjuder att man lämnar islam.

– Vi vill hela tiden utveckla oss i det arbetet och få ökad kunskap. Senast i förrgår hade jag ett samtal om detta med en representant för Sveriges kristna råd och senare i vår kommer vi att genomföra en utbildning tillsammans med dem, säger Carl Bexelius.