”Jag har svårt att ändra vårt teologiska DNA”

Pingst Västerås går inte på samma linje som Filadelfia Stockholm och Smyrna i Göteborg. De har bestämt att även fortsättningsvis endast låta troendedöpta bli medlemmar.– Jag är rädd för att vi annars blir mer en folkkyrka, och mindre en väckelserörelse, säger pastor Daniel Alm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller