”Jag kommer alltid ha starka band till Livets ord”

5 frågor till Benjamin Ekman, tidigare redaktör för den teologiska tidskriften Keryx som ges ut av Livets ord i Uppsala – en församling som grundades av hans pappa Ulf Ekman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Varför har du valt att konvertera till katolicismen?

– Det är många faktorer som ligger bakom. Egentligen är det en process som pågått i mer än tio år. I ett sökande efter en fördjupad tro har jag vistats mycket i katolska och ortodoxa miljöer. Där har jag fått ett språk för min tro som gett mig en djupare kontakt med kyrkans historia och liv. Jag har också fått konkret hjälp att leva ett kristet liv.

Det är inget avståndstagande från frikyrkan?

– Absolut inte. Det fantastiskt fina frikyrkliga arv som jag har i min familj är ju grunden för min tro. Det är ett arv som jag är oerhört tacksam för och jag ser inte det här steget som ett uppbrott.

Hur ser du på att många inom frikyrkan har en negativ syn på påven och på den katolska kyrkan?

– Det är en sorg för mig. Jag tror att många har en negativ syn för att de inte spenderat tid med kristna från andra traditioner. Då kan man haka upp sig på kontroversiella frågor och stirra sig blind på det man tycker är främmande. Då märker man inte heller att kristna från andra traditioner kan leva väldigt fromma liv.

– Jag bodde i Syrien i ett halvår och där umgicks jag nära med syrisk-ortodoxa och katoliker. Att ifrågasätta dessa människors tro, som nu lägger ner sina liv för Kristus, det är nästan en för­olämpning.

Ser du någon möjlighet för katolska kyrkan och pingst-karismatiska rörelser att mötas?

– Det sker hela tiden, till exempel i Jesusmanifestationen. Det finns väldigt mycket man kan göra gemensamt och lära av varandra.

Du är inte redaktör på Keryx längre?

– Nej, inte sedan något år tillbaka. Jag tror det har varit en viktig tidskrift som gett många en möjlighet att fördjupa sig i den kristna traditionen. Även om jag nu är katolik så har jag inte totalt förändrats i vem jag är. Jag har mina erfarenheter och min historia, och platser som Bjärka-Säby och Livets ord i Uppsala kommer jag alltid ha starka band till.

Lilla Erstagården