Jakob Olofsgård (L) vill att Jan Björklund avgår som partiledare

"Birgitta Ohlsson har inte beröringsskräck för religion", säger Jakob Olofsgård (L), som vill se ett partiledarbyte.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Jan Björklund bör ersättas som partiledare för Liberalerna med Birgitta Ohlsson. Det kravet kommer från två håll i landet, dels från liberala partiföreträdare i Uppsala och Jönköping.

Som liberal politiker tillhör Jakob Olofsgård dem som motsatt sig förslagen på att förbjuda religiösa friskolor och slöjor i skolan, och han har gett sig ut i debatten för en mer inkluderande syn på religion. Själv jobbar han som pastor, men säger att när han uttalar sig om politik, då har det inget med hans tjänst att göra utan han är noga mellan att separera de båda rollerna.

96229.jpgOlofsgård: Nödvändigt att byta partiledare

Han är en av dem som skriver under på att ett partiledarskifte är nödvändigt.

– Det handlar om förnyelsearbetet. Det räcker inte med att bara byta namn när man förnyar sig, det innebär också ett nytt ledarskap, säger han till Dagen.

Jakob Olofsgård berättar att Liberalerna växte fram med ett ben i frikyrkorörelsen, men att det benet nu har tonats ned, och han menar att i debatten om religiösa friskolor och slöjförbud har man nu hamnat fel, och beskriver det som att vissa inom partiet verkar ha en beröringsskräck med allt som har med religion att göra.

Men de strömningarna i partiet kommer väl att finnas oavsett partiledare?

– Ja, de kommer inte att försvinna, och de ska också få vara med, vi har högt i tak, säger Jakob Olofsgård.

Men hans förhoppning är att partiet ska snegla på Kanadas liberala ledare, Justin Tradeau, som har en inkluderande och förstående syn på att religionen är en viktig del av samhället.

Han tror också att Birgitta Ohlsson representerar en sådan syn.

Men Jan Björklund har väl inte varit så rädd för religion?

– Nej, inte när det gäller skolavslutningar i kyrkan. Fast det är en fråga som vi inte lägre för i den post-sekulära tiden, det är en fråga för 90-talet.

– För min del är religionsfriheten en av de viktigaste delarna av liberalismen, allas rätt till att tro på vad de vill, och när det gäller religionsfrihet är Birgitta Olsson mycket tydligare. Hon har inte beröringsskräck för religion.

– Samtidigt kan hon hålla två bollar i luften samtidigt. Hon är väldigt tydlig med att fungerar inte en religiös skola så ska den stängas och tvingas någon att bära slöja så är det fel.

Debatt