Joakim Lundqvist: Ulf Ekman har fel om Livets ords öppenhet

När det gäller öppenhet mot andra kristna, är det inte är rätt att "kategoriskt förespråka Katolska kyrkan", menar Joakim Lundqvist.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ulf Ekmans konvertering till Katolska kyrkan skapade för två år sedan stor uppmärksamhet. I och med den nyutkomna boken "Guds ord räcker", av teologen Anders Gerdmar, är ämnet på tapeten igen. Han är själv rotad i Livets ord, och i boken vill han belysa såväl likheter som skillnader mellan evangelisk och katolsk kristendom. Bland annat vill han betona att ingen kyrka kan ha monopol på kristendomen.

– Det är inte så utifrån Bibeln att Romersk-katolska kyrkan är den enda kyrkan, att påven är Kristi ställföreträdare eller att man kan be till Maria, sa Anders Gerdmar nyligen till Dagen.

Ulf Ekman, som själv inte har läst boken, kommenterade ändå utifrån ämnesvalet att det här kommer att lägga locket på en viktig utveckling gentemot större öppenhet som pågått i över tio år.

– Det känns som om klockan nu vrids tillbaks och det riskerar nog att sätta Livets Ord tydligare i det mer anti-katolska lägret, skriver Ulf Ekman i en kommentar till Dagen.

Livets ord öppet för kristen mångfald

Livets ords föreståndare Joakim Lundqvist, som efterträdde Ulf Ekman, är dock inte helt ense med sin företrädare.

– När det gäller att lägga locket på en utveckling av öppenhet, ser jag en betydligt större utmaning i Ulfs eget konverteringsbeslut och det kategoriska förespråkande för just den katolska kyrkan, som han själv gör i boken "Den stora upptäckten", kommenterar Joakim Lundqvist till Dagen.

– Om man med sådant eftertryck betonar att en viss kyrka är den enda rätta och fullkomliga, säger man samtidigt något om alla de andra också.

Som motbild vill Joakim Lundqvist visa upp den mångfald av kristna uttryck som numera hör hemma på Livets ord, och exemplifierar med att företrädare för åtta olika samfund talat i församlingen det senaste året. Han berättar att församlingen har utvecklats och tagit till sig nya uttryck, och att enhet för honom handlar om att fånga in hela kristenheten.

– Enhet har från mitt perspektiv aldrig handlat exklusivt om just den katolska kyrkan.

– Jag har heller inte haft konverteringar eller samgåenden som mål. Jag ser inte mångfald, olikheter och variation som ett problem. Vi är en kropp, men den kroppen har många lemmar.

Boken får stå för sig

Angående Anders Gerdmars nyutkomna bok, betonar Joakim Lundqvist att den för stå för honom som författare.

– Men jag välkomnar den och dess genomgång av vad som både förenar och skiljer evangelisk och katolsk tro. Att vi med kärlek och respekt definierar oss i relation till varandra behöver inte bygga skiljemurar för ekumenik eller leda till att man blir "anti" någonting, säger Livets ord-pastorn, angående påståendet att boken skulle göra Livets ord mer anti-katolskt.

Läs mer: 

Dagens artikel om Anders Gerdmars bok.

Ulf Ekman kommenterar Anders Germars bok.