22 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Joel Halldorf: Påven vill se fredens Europa

Påven visar att han drömmer om ett enat och fredligt Europa. Det menar Joel Halldorf i ett inlägg på Expressen Kultur.

Det är påve Franciskus tal från i helgen som Dagenmedarbetaren Joel Halldorf kommenterar. "Helgens tal var sannolikt påvens bästa hittills", skriver han. "När han får till det från talarstolen lyckas han förena rollerna av gammaltestamentlig profet, politisk visionär och andlig själasörjare."

Joel Halldorf menar att påven allt mer framstår som den globala politikens moraliske ledare. I talet, som hölls i samband med att påven fick motta ett pris för främjande av europeisk enhet, hänvisade Franciskus till de stormaktsledare som lade grunden till det som sedan blev dagens EU.

”För dem var Europa ett fredsprojekt. Det handlade om att bygga broar, inte murar och vara beredd att göra uppoffringar för fred. Europa har aldrig varit ett slutet system, fortsatte påven, utan alltid en öppen, dynamisk och mångkulturell gemenskap”. Så skriver Joel Halldorf och han tolkar talet som en kallelse till omvändelse till grundarnas visioner och citerar ur påvens tal: ” "Vad har hänt med dig Europa, humanismens hem och förkämpen för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet?"

Hasse Boström

Hasse Boström är tidigare reporter, tf chefredaktör, redaktionschef, webbredaktör, ledarskribent, debattredaktör, nyhetschef och familjeredaktör på Dagen.

Fler artiklar