Foto: Natanael Gindemo
Digital redaktör

Joel Höglund

Joel Höglund är vikarierande digital redaktör på Dagen.se.

08-619 24 67