Johan Granlund lämnade Svenska kyrkan på grund av ärkebiskopen

”Jag accepterar helt enkelt inte att ärkebiskop A. Jackelén m fl. driver socialt och ekonomiskt ohållbar vänsterpolitik för min räkning.” Så skrev Johan Granlund i Borlänge på utträdesblanketten när han lämnade Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

 Trots att det saknas fält på Svenska kyrkans utträdesblankett, där medlemmar kan uppge skäl till varför de vill lämna kyrkan, väljer en del att skriva egna ”fritextsvar” på pappret. Johan Granlund i Borlänge var en av dem som gjorde det under 2016.

– Jag har framfört mina skäl inte bara via kantnoteringen till pastoratet, utan även till centraladministrationen samt via tweets under december, säger han till Dagen.

Läs också: Dålig uppföljning på svenska kyrkans medlemsras

Brist på tro och dålig ekonomi

Som Dagens enkät visar är det långt ifrån alla församlingar i landet som kontaktar medlemmar som vill lämna Svenska kyrkan. Men Oscars församling i Stockholm skickar en enkät till alla som har begärt utträde. Det innebär att drygt 300 personer under 2016 fick svara på varför de inte längre vill vara en del av Svenska kyrkan.

Drygt 70 personer valde att utnyttja möjligheten och svaren visar att de vanligaste orsakerna rörde brist på tro samt dålig ekonomi.

”Det som framkommit om ledande medarbetares likgiltighet om användande av medlemmars medel genom vidlyftig representation och slöseri vid resor”, skriver en person.

Missnöje med ärkebiskop

Det tredje vanligast förekommande skälet till utträde handlade om missnöje med Svenska kyrkans högsta ledning (ärkebiskop/rikskyrkan).

”Jag har lämnat kyrkan som organisation men har kvar mina kristna värderingar. Upplever att ledningen reducerat kyrkan till en NGO bland andra. Dialog förutsätter egna ställningstaganden och motverkas av en allmän välvilja där kristna symboler föreslås täckas över för att inte kränka muslimer. Det ger inte mycket respekt hos någon. Jag känner mig inte hemma”, skriver en person.

”Svenska kyrkan står inte upp för kristna värderingar utan har blivit ett forum för vänsterpolitik och då finner jag ingen anledning att tillhöra den”, motiverar en annan.

Läs fler artiklar om ärkebiskop Antje Jackelén

Alla tidigare artiklar