Jurister ifrågasätter Migrationsverkets skärpta krav mot kristna konvertiter

Det är tydligt att Migrationsverket kraftigt skärpt kraven för kristna asylsökande. Det säger erfarna jurister som Dagen talat med.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Advokat Gabriel Donner är inte förvånad över att Migrationsverket i många fall vill utvisa kristna iranier.

– Att man inte respekterar bevisningen är ett kännetecken för Migrationsverkets hantering av kristna asylsökande från Iran och Afghanistan de senaste åren, säger Donner.

Jurist Hamid Asli är ombud för Amir och Zahra, som riskerar utvisning. Att kristna asylsökande har svårt att bli trodda är ett växande problem, menar Asli, som själv är iranier.

– Vi ser det nästan dagligen, det ser ut som att Migrationsverket letar efter någon ursäkt för att kunna avslå ansökan, säger han.

Kristna anges till säkerhetstjänster

Det som för många blir ett stort problem i dag är den stora insynen i människors privatliv, som inte stannar vid nationsgränser, påpekar Hamid Asli.

– Vi ser det ofta hos klienter som konverterat att de blir blottade. Genom kontakt med familj och vänner på sociala medier sprids det till hemländerna, och många blir angivna till säkerhetstjänster.

Dubblerat antal avslag mot kristna

Enligt Gabriel Donner rör det sig om i runda tal en dubblering av avslag från Migrationsverket mot kristna de senaste åren.

– Bland dem som nekas tillstånd att stanna i Sverige finns kyrkoledare och aktiva missionärer. Man kan bara skaka på huvudet åt hur de resonerar, det är omöjligt att påstå att de inte är troende.

Övertygande bevis hjälper inte

Juridiskt sett har många av de kristna flyktingarna en övertygande bevisning, menar Donner. Han nämner ett exempel på en person som kunde visa upp intyg från ett 50-tal församlingsmedlemmar som intygade äktheten i hans tro.

– I vanliga rättsfall är det ingen risk att jag förlorar om jag har 50 vittnen. Men mot Migrationsverket kan man förlora ändå.

 

En tydlig skillnad mot tidigare är, menar Donner, att Migrationsverket nu hävdar att de asylsökande måste bevisa att myndigheterna i hemlandet vet om att de är kristna, oavsett hur öppna de är med sin tro här i Sverige, även bland landsmän.

– Det är helt orimligt att kräva att de ska veta vad Irans underrättelsetjänst vet om dem.

Kräver tur

För att kristna asylsökande ska få ett positivt besked från Migrationsverket krävs en hel del tur, säger Donner. Får man en erfaren handläggare och en duktig tolk och ett kunnigt juridiskt biträde kan det gå bra, men det är långt ifrån alla som är så lyckligt lottade. Den stora personalomsättningen på Migrationsverket är ett av problemen, enligt Donner.

– Handläggare måste både ha kunskap om regelverket, ha landkännedom och vara tillräckligt insatta i den kristna tron för att kunna ställa relevanta frågor, och inte till exempel behandla katoliker och pingstvänner likadant.

Kritisk mot domstol

Migrationsöverdomstolen får också kritik av Gabriel Donner, som menar att domstolen inte tar sitt ansvar som högsta instans.

– När domstolen inte reagerar på det ena formella juridiska felet efter det andra tyder det på att de antingen gett upp eller fått instruktioner någonstans ifrån att titta bort när det gäller konvertiter.

Hamid Asli menar att det vanliga argumentet från Migrationsverket att det inte är något problem att återvända om man inte lever ut sin kristna tro är helt orimligt.

– Hur kan de ens uttala sig om hur det ska gå i någons framtid? Och de iranska myndigheterna bryr sig inte om vad du kommer att göra, utan vad du gjort. Om du konverterat och berättar om det i sociala medier är det ett mycket allvarligt brott, det ses som att man äventyrar landets säkerhet, eftersom landet bygger på islamiska lagar. Självklart kommer de som skickas tillbaka att bli straffade och omänskligt behandlade.

Vet att de fängslas

Vad som händer med kristna som skickas tillbaka till Iran rådet det ingen tvekan om, konstaterar Gabriel Donner

– Det är ju välkänt vad som händer. Den samlade information som finns säger att omkring 700 kristna konvertiter fängslas varje år. Skickar man tillbaka konvertiter, som ofta finns i sociala medier med sin tro, då vet vi att de fängslas när de kommer dit. Och iranska fängelser är bland de värsta i världen, säger han.

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar