Kaggeholm startar ny medieutbildning

En ny två-årig medieutbildning startar i höst på Kaggeholms folkhögskola utanför Stockholm. Den riktar sig enbart till kristna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi är angelägna att fler troende ska kunna skaffa sig en medieutbildning, säger rektor Clas Newman som förklaring till varför Kaggeholm, som utbildat journalister sedan 1970-talet, startar en ny utbildning.

Media tro, som den kallas, kommer inte att ersätta den etablerade utbildningarna i journalistik och TV-produktion utan är tänkt som en förstärkning genom ett delvis nytt innehåll.

Det sker bland annat genom ett samarbete med Wilberforceakademin, som är Svenska evangeliska alliansens utbildning för unga vuxna med en kristen kallelse som opinionsbildare, ledare och kulturskapare.

Andra samarbetspartners är Ibra, PMU och tidningen Dagen och fler är på gång, enligt Clas Newman.

– Mycket av innehållet i den nya utbildningen kommer att vara samma som i våra befintliga medieutbildningar. Men vi vill ge lite extra för den med en kristen övertygelse och ett kristet engagemang.

Detta "lilla extra" är till exempel specialkurser inom ämnet kristen tro och kommunikation. Man kommer också att lägga stor vikt vid etiska frågor.

Målet är att erbjuda kristna som vill arbeta inom media och kommunikation bättre förutsättningar att stå för sin kristna tro när de kommer ut i arbetslivet.

– De som går utbildningen ska ha en personlig tro och ett aktivt församlingsengagemang. Det kravet finns inte på våra befintliga medieutbildningar, förklarar Clas Newman för Dagen.

En diskussion om vilken profil medieutbildningen på Kaggeholm ska ha har funnits i många år. Är detta ett resultat av den diskussionen?

– Jag har varit rektor i tre år och idén kläcktes i vintras när vi funderade kring hur vi kunde utveckla skolan och ge fler chansen till en bra yrkesutbildning inom journalistik.

– Vi är jätteglada att även i fortsättningen kunna erbjuda en medieutbildning som är öppen för alla. Samtidigt ser vi ett behov av att öka andelen kristna bland våra kursdeltagare. Det här tror vi är ett sätt.

Hur stort är intresset för den nya utbildningen?

– Erfarenheten från när vi startat andra utbildningar är att det tar lite tid innan den blir känd. Men Kaggeholm är ett etablerat koncept inom medieutbildning i Sverige så vi hoppas på ett högt söktryck, säger Clas Newman.

Kaggeholms folkhögskola är en del av stiftelsen Pingströrelsens skol- och kursverksamhet, PSK, och har sitt ursprung i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Huvudman är Pingst utbildning.

Cirka 140 elever läser på skolan varav ett 60-tal på journalistikutbildningarna.