”Kärleken till kyrkan fick mig att tacka ja”

– När jag tillfrågades om jag kunde tänka mig att ställa upp som ordförande i Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen blev det en samvetsfråga. Jag hade beslutat mig för att dra mig tillbaka och ägna mig åt arbetet som präst här i Hyssna, säger komminister Yngve Kalin.
I början av december blev han ny ordförande i Kyrklig samling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Det var när Yngve Kalin tänkte på hur viktigt det arv är som biskop Bo Giertz lämnade efter sig när han för mer än femtio år sedan skapade Samarbetsrådet Kyrklig samling som han bestämde sig för att ställa upp.– Jag tackade ja av kärlek till Svenska kyrkan. Vi i minoriteten har mycket att samtala om hur vi ska möta framtiden. Jag har ställt mig till förfogande som samtalsledare.Yngve Kalin tycker det är fel att utmåla Kyrklig samling som en kamporganisation mot kvinnliga präster.– Det är ett samarbetsorgan för kyrkans förnyelse i trohet mot det uppenbarade ordet. Vi vill inte förändra kyrkan med politiska beslut, vi tror på Ordets och bönens kraft, säger han.Däremot anser han att likriktningen av kyrkan tilltagit de senaste årtiondena. Minoritetsgrupperna med rötter i de inomkyrkliga väckelserörelserna har blivit alltmer marginaliserade. ”Två hedervärda uppfattningar”När Yngve Kalin vigdes till präst, 1973, gällde den så kallade samvetsklausulen, som uttryckligen förklarade att också de som motsatte sig reformen hade hemortsrätt i kyrkan på lika villkor. Så sent som 1993 kunde man ännu tala om ”två hedervärda uppfattningar”. Sedan kom prästvigningsstopp och yrkesförbud, krönt med befordringsstopp för dem som höll fast vid kyrkans gamla ämbetssyn.– Den kyrka som med tvång stöter bort sina trognaste medlemmar har ingen framtid, säger Kalin. Om den nybildade missionsprovinsen säger han:– Jag känner mig främmande för de steg man tagit med initiativ till egna biskopsvigningar. Samtidigt förstår jag att många är oroliga och tycker att något måste göras. Men det är ett oerhört stort steg att ta initiativ till en ny kyrkobildning eller att bli en provins av en utländsk kyrka i Sverige.Har ett stort ansvarHan tycker att Kyrklig samling har ett stort ansvar att vara en mötesplats för alla grupper som tror, hoppas och ber för en restaurering av biblisk tro och praxis i Svenska kyrkan. Yngve Kalins rötter finns i väckelsen kring domprosten Gustav Adolf Danell i Växjö. På 1960-talet samlades varje söndag cirka 2 000 personer till de dubblerade högmässor och aftonsång, som domprosten ofta själv ledde. Detta har format Yngve Kalin till att bli den präst han är– Danell och hans förkunnelse betydde mycket för mig och många andra.Kallelsen växte framDet var under väckelsen som kallelsen till präst växte fram, och under sina sju första år som präst tjänstgjorde Kalin i Femsjö i västra Småland, präglat av samma fromhet.– Ännu in på 1970-talet deltog halva befolkningen i de husförhör som hölls varje höst. Kyrkoherden i Färgaryd, Thomas Ehde, lärde mig det mesta om det ”prästerliga” hantverket och är en av de personer som betytt mest för min utveckling.Tio år i AfrikaÅr 1981 lämnade Yngve tillsammans med sin fru Ingela Småland för Swaziland i södra Afrika. Efter tio innehållsrika år i den världsvida kyrkan i en region som präglades av kampen mot apartheid i Sydafrika och inbördeskriget i Mocambique återvände familjen 1990 till Sverige. Yngve blev kyrkoherde i Mjöbäcks pastorat i södra Västergötland och förra året blev han komminister i Hyssna.– Hyssna är en fantastisk församling med många kloka, kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. Tillsammans vill vi bygga en öppen kyrka i en omvälvande tid, på den fasta trygga grunden och med det rika arv vi har.Yngve Kalin har gjort sig känd som en kompetent ledare och präst. Hans tjänster har tagits i anspråk av rikskyrkan, bland annat valdes han in i Svenska kyrkans missionsstyrelse och var även under några år vice ordförande i rikskyrkans förvaltningsdelegation och ledamot i många av de rikskyrkliga bolagen.Ledare i kyrkomötetUnder några år,  då Svenska kyrkan skildes från staten, var han också ledamot i kyrkomötet. Under en mandatperiod var han engagerad i kommunalpolitiken, bland annat som ordförande i tekniska servicenämnden i Svenljunga kommun.– Det var en lärorik tid, som jag inte ångrar. I kommunalpolitiken fann jag en öppen och rak debatt och en vilja att samarbeta – långt i från de färdiguppgjorda konstellationerna som jag fann i den kyrkliga beslutsapparaten.