Katoliker från hela världen vädjar till polska biskopar

Nittio katolska teologer, etikforskare och journalister vädjar nu till Polens katolska biskopar. Kravet: att kyrkan ska backa från stödet till att införa fullständigt abortförbud i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Att kriminalisera abort räddar inte de ofödda barnens liv. Men det dödar kvinnorna, som hellre riskerar att dö än att föda ett oönskat barn.”

Så skriver nittio katoliker från flera länder, merparten av dem kvinnor, i ett öppet brev till Polens katolska biskopar som för ett par veckor visade öppet stöd för undantagslös kriminalisering av alla aborter (Dagen den 12 april).

Forskare, läkare, sociologer

Bland undertecknarna finns flera chefredaktörer för katolska tidningar, läkare, psykologer, journalister, hjälparbetare, sociologer och forskare inom etik och religionsvetenskap. Brevskrivarna kommer från hela världen och bland internationellt välkända namn finns professorerna Barbara Hilkert Andolsen (USA, kristen etik), Tina Beattie (Storbritannien, katolska studier) och Jean Porter (USA, moralteologi).

I dag genomförs det ett hundratal lagliga aborter i Polen varje år, och tiotusentals olagliga. Enligt kvinnorättsorganisationer leder dagens lagstiftning till att den svarta abortmarknaden blomstrar och välbeställda kvinnor gör abort utomlands. De som drabbas hårdast, menar kritikerna av den stränga lagstiftningen, är fattiga kvinnor och offren för våld i hemmet. Går det nya lagförslaget igenom kommer situationen bli etter värre, menar kritikerna.

Statens ansvar

De nittio katolikerna ställer sig bakom kyrkans princip om att varje mänskligt liv är heligt, men menar att abortlagen ändå måste tillåta vissa undantag. De påpekar att lagen gäller såväl katoliker som icke-katoliker och därför är den statens ansvar; kyrkan bör respektera alla människors samvetsfrihet, inte bara sina egna troendes.

Brevskrivarna kritiserar den polska kyrkan för att reducera kvinnan till ett ”verktyg för att föda fram det nya livet – och inte den fullvärdiga människa hon är, skapad till Guds avbild, med egen vilja och rätt till ett eget samvete”.

Respekt för kvinnan

Den bästa abortförebyggande metoden, menar de, är respekten för kvinnans rätt att själv bestämma över reproduktionen i förening med god tillgång till familjeplaneringsmetoder. Som det är i dag säger katolska kyrkan att preventivmedelsanvändning strider mot Guds ord och att den för katoliken enda tillåtna metoden för barnbegränsning är avhållsamhet.

Fakta:

Brevet – ett svar på katolska biskoparnas appell

Katolska biskopar i Polen manar ”alla människor av god vilja” att be och vidta åtgärder för att Polen ska skärpa sin abortlagstiftning.

Biskoparna menar att undantagen i den nuvarande lagen strider mot det femte budordet ”Du skall icke döda” och menar att varje katolik borde stödja det lagförslag som lagts fram av den katolska högern i landet och som vill belägga alla aborter utan undantag med fängelsestraff.

I dag är abort förbjudet i polsk lag men det finns tre undantag: då fostret är allvarligt skadat, graviditeten hotar kvinnans liv eller är resultatet av en våldtäkt.