Katoliker och kopter har enats om dopet

Katoliker och kopter har enats om att godta varandras dop. Därmed kan mötet i Egypten mellan den katolska och den koptiska kyrkans påvar ses som ett viktigt steg i arbetet för kristen enhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!